U ponedeljak 18. novembra u župi Krista Kralja obeležen je dan siromašnih i dan Caritasa. Koordinator župnog Caritasa gđica Jovana Peković i volonteri Caritasa pripremili su ručak za stalne korisnike župnog Caritasa. Ručku su prisustvovali mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i metropolita i župnik mons. Aleksandar Kovačević, direktor župnog Caritasa. U skladu sa poslanjem Crkve koja brine za siromašne, a i samim poticajima svetoga Oca pape Franje, župni Caritas je želeo pokazati brigu za najpotrebnije. Prisetivši se da ovogodišnja poruka pape Franje za Svetski dan siromašnih između ostalog kaže: „..Siromašnima je pre svega potreban Bog, njegova ljubav vidljiva u svetim osobama koje žive kraj njih i koje u jednostavnosti svog života izražavaju i ističu snagu hrišćanske ljubavi. Bog se služi brojnim putevima i beskonačnim sredstvima kako bi došao do srca ljudi. Ono što je siromasima potrebno ide dalje od toplog obroka ili sendviča koji nudimo“. Vođeni tim rečima pape Franje, župni Caritas nastoji tokom cele godine ostvarivati poslanje Crkve kroz Centar za slušanje i savetovanje te pružanjem psiho-socijalne podrške. Za župni Caritas siromasi nisu brojevi ili tek korisnici, nego konkretne osobe, kojima se pristupa kao braći i sestrama, pokazujući Hristovu ljubav u svim susretima, što je i suština hrišćanske vere i Caritasa.

Nakon ručka i ugodnog druženja sa korisnicima, bila je prilika da ih se daruje i paketom hrane.