Župni Caritas u župi Novi Beograd je, u okviru projekta BRAVO STUDENT, tokom školske 2018/19. godine stipendirao dvoje studenata koji potiču iz siromašnih, višečlanih porodica. Visina stipendije pokrivala je mesečne troškove stanovanja u studentskom domu, javnog gradskog prevoza i ishrane u studentskoj menzi.  Budući da su uspešno okončali prethodnu i upisali narednu godinu na Medicinskom, odnosno Ekonomskom fakultetu, Caritas župe Novi Beograd će ove studente stipendirati i toku školske 2019/20. godine.