U ponedeljak, 17. 06. 2019. godine u župi Sv. Roka u Moroviću, sveštenici Sremske biskupije imali su svoju redovnu duhovnu obnovu zajedno sa svojim biskupom Mons. Đurom Gašparovićem. Tokom ovog susreta, direktor Caritasa Srbije, Vlč. Ivica Damjanović je prisutnima predstavio program razvoja župnih Caritasa i istakao važnost ovog programa za celokupnu mrežu Caritasa u Srbiji. Takođe, Vlč. Ivica Damjanović je pozvao sve sveštenike Sremske biskupije da pomognu, kako u osnivanju novih župnih Caritasa tamo gde Caritas uopšte nije aktivan, tako i u širenju karitativnih aktivnosti u župama u kojim Caritas povremeno deluje. Pored ovog programa, Vlč. Ivica Damjanović je sveštenicima predstavio rad Caritasa Srbije, posebno projekte koji se realizuju na teritoriji Sremske biskupije.