Poslednjeg dana studijske posete, predstavnici mreže Caritasa, predvođeni Caritasom Evrope i Caritasom Srbije, posetili su Delegaciju Evropske unije u Srbiji.

Tokom sastanka sa Leonetom Pajer, šefom I sektora operacija i Anom Milenić, program menadžerom Delegacije EU, razgovarano je o trenutnoj situaciji, trendovima i ulozi civilnog sektora u oblastima u kojima Caritas deluje. Istovremeno,  razmenjena su iskustva i razmišljanja o dosadašnjim projektima Caritasa u Srbiji koje je finansijski podržala EU, rezultatima koji su kroz njih ostvareni i perspektivi njihove održivosti. Kolege iz mreže Caritasa predstavile su iskustva saradnje sa EU u svojim zemljama, a Caritas Evrope aktivnosti zastupanja i lobiranja koje u ime čitave mreže sprovodi u Briselu i u saradnji sa nacionalnim Caritasima, širom Evrope.

Ovim susretom se završila trodnevna studijska poseta tokom koje je Caritas Srbije imao čast da ugosti predstavnike Caritasa Evrope i devet nacionalnih Caritas organizacija. Studijska poseta je ocenjenja kao veoma uspešna, a učesnici su se složili da je ostvaren njen cilj, a to je razmena iskustava na temu institucionalnog zagovaranja.