Biskupijski Caritas Srem i inđijski Centar za socijalni rad „Dunav“ potpisali su 17. decembra Memorandum o saradnji u zbrinjavanju osoba u potrebi u Caritasov dom „Sveta Elizabeta“, u Maradiku. Caritas Srem će jednu sobu Doma ustupiti Centru za privremeni smeštaj svojih korisnika, dok će sa druge strane, Centar nastojati da pruži što adekvatniju pomoć osobama koje su već smeštene u ovom domu.

Gospođa Željka Avramović Godić, direktorka Centra za socijalni rad „Dunav“, pohvalila je iniciajtivu Caritasa i istakla da će u budućnosti ovakve usluge biti sve potrebnije.

Vlč Jozo Duspara, direktor Caritasa Srem, zahvalio se Centru za Socijalni rad što je prepoznao potrebu za ovakvim Domom i što u Caritasu vidi dugoročnog partnera u pružanju pomoći najugroženijim osobama.

Dom Sveta Elizabeta postoji od septembra 2018. godine i namenjen je samostalnim osobama sa područja Sremske Biskupije koje žive u ekstremnom siromaštvu..