Zajedno protiv poplava

U Varvarinu je 22. maja 2024. godine ostvaren značajan korak ka jačanju otpornosti lokalne zajednice na prirodne katastrofe. U okviru druge faze Projekta jačanja otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS 2, potpisani su tripartitni ugovori između Opštine Varvarin, Caritasa Srbije i mesnih zajednica Bačina, Bošnjane i Izbenica.

Ovi ugovori ne samo da označavaju početak realizacije malih grantova, već predstavljaju simbol zajedništva i odlučnosti u borbi protiv prirodnih katastrofa. U okviru projekta, tri mala granta su odobrena za izvođenje radova na čišćenju obala lokalnih potoka od smeća i rastinja u sve tri mesne zajednice. Ovaj korak će u velikoj meri doprineti smanjenju rizika od poplava i zaštiti lokalne zajednice koje su u prošlosti pretrpele veliku štetu od izlivanja lokalnih vodenih tokova.

Posebno je značajno to što će se u realizaciju projektnih aktivnosi uključiti i lokalno stanovništvo. Ova činjenica će u velikoj meri uticati i na podizanje nivoa svesti građana o važnosti prevencije i smanjenja rizika od prirodnih katastrofa. To nije samo projekat smanjivanja rizika od poplava, već prilika za rast i razvoj zajednice kroz međusobnu podršku i solidarnost.

U Caritasu Srbije, naša misija je ne samo pružanje pomoći u hitnim situacijama, već i gradnja otpornih zajednica koje su spremne odgovoriti na izazove budućnosti. Ovi ugovori su korak u tom pravcu, a zajedno sa našim partnerima, radujemo se daljem razvoju i jačanju lokalnih zajednica.

Projekat PREPS 2

Cilj projekta PREPS 2 jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. U toku je druga faza projekta koji se realizuje u 16 opština/gradova u Srbiji (10) i BiH (6) u kojima postoji povišen rizik od nastanka prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services) koji realiuje projekat u BiH, a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje. Caritas Srbije projektne aktivnosti realizuje u Kruševcu, Ćićevcu, Varvarinu, Prokuplju i Čačku koji je bio jedna od projektnih lokacija i u prvoj fazi, zajedno sa Ivanjicom, Trstenikom i  Aleksandrovcem.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a