Nakon što su  potpisani Memorandumi o saradnji, u  Kruševcu, Prokuplju, Ćićevcu i Varvarinu su oformljene radne grupe za realizaciju projekta PREPS 2. ( Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti). Radne grupe čine predstavnici Caritasa, lokalnih samouprava i mesnih zajednica, komunalnih preduzeća i drugih relevantnih institucija i organizacija.  Tokom prethodne dve nedelje održani su uvodni sastanci radnih grupa, na kojima su detaljno predstavljene planirane aktivnosti na projektu, potpisani protokoli o radu, urađene samoprocene kapaciteta i ranjivosti (CVA), sprovedene ankete za ključne aktere na projektu i određene najugroženije mesne zajednice u kojima će se aktivnosti realizovati

U nastavku projekta ove lokalne zajednice će biti u prilici da konkurišu za grantove i realizuju male projekte u cilju jačanja otpornosti lokalnih zajednica na prirodne katastrofe. Takođe, u planu su i izvođenja pokaznih vežbi i simulacija prirodnih  katastrofa, vežbi evakuacije stanovništva, kao i sprovođenje kampanje podizanja svesti lokalnog stanovništva o značaju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.

Cilj projekta PREPS 2 jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. U toku je druga faza projekta koji se realizuje u 16 opština/gradova u Srbiji (10) i BiH (6) u kojima postoji povišen rizik od nastanka prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services) koji realiuje projekat u BiH, a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje. Caritas Srbije projektne aktivnosti realizuje u Kruševcu, Ćićevcu, Varvarinu, Prokuplju i Čačku koji je bio jedna od projektnih lokacija i u prvoj fazi projekta, zajedno sa Ivanjicom, Trstenikom i Aleksandrovcem.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.