U toku prethodne dve nedelje, u osnovnim školama “Moša Pijade” iz Gudurice i “Branko Radičević” iz Uljme Caritas je održao edukativne radionice za decu i učitelje/ce na temu Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa (DRR) koje su imale za cilj da učesnike upoznaju sa prirodnim nepogodama i osnaže ih za slučaj njihovog nastanka.  Slične obuke održane su i u udruženjima osoba sa invaliditetom “Sunce Vršca” iz Vršca i “Sunokret” iz Zrenjanina. Radionice su bile interaktivne i prilagođene svakoj ciljnoj grupi, kako bi se učesnici što efikasnije upoznali sa konceptom DRR-a. Kroz igru, diskusije i praktične vežbe, učesnici su se upoznali sa različitim vrstama katastrofa kao što su zemljotresi, poplave, požari, oluje i kako da se ponašaju u takvim situacijama.

Učesnici su takođe upoznati sa osnovnim pojmovima DRR-a poput evakuacije, skloništa, plana za hitne situacije, kako da prepoznaju opasnost u okolini, a upoznati su i sa važnošću slušanja uputa stručnjaka za hitne situacije, kao što su vatrogasci, policija ili medicinsko osoblje.

Jedan od ključnih aspekata radionica bio je i podizanje svesti o zaštiti životne sredine u cilju smanjivanja rizika od katastrofa uzrokovanih ljudskim delovanjem.

Ove radionice su održane u okviru projekta BE READy i šireg DRR programa Caritasa Srbije koji teži povećanju svesti o značaju pripreme za katastrofe i izgradnje otpornosti zajednice na rizike od prirodnih katastrofa. Ovakvi događaji su korak ka izgradnji društva koje je spremno za suočavanje sa prirodnim katastrofama.

Caritas u Srbiji nastavlja sa edukovanjem dece i odraslih na temu Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.