ACTIVE – Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans (Serbia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo*)

Cilj projekta je razvoj koncepta inkluzivne i pristupačne komunikacije u zemaljama zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija). Projektni partneri pripadaju Caritas mreži i zajedno su radili na različitim projektima, dele zajedničke vrednosti, zajedničku misiju i strategije. Caritas mreža je jedna od najaktivnijih u oblasti socijalne inkluzije ugroženih grupa, te iskusna u sprovođenju akcija za poboljšanje položaja osoba sa smetnjama
kroz promociju socijalne ekonomije i osnaživanje ogranizacija civilnog društva.
Opšti cilj: Doprineti osnaživanju i uključivanju ranjivih osoba u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori i Srbiji.

Očekivani rezultati:
– 10.000 ugroženih i socijalno isključenih osoba ima pristup relevantnim informacijama bez prepreka i može da ih koristi da zadovolji svoje potrebe (pravne informacije, zdravstvena pitanja, informacije o pristupu socijalnim uslugama i drugo)
– Povećan kapacitet organizacija osoba sa invaliditetom, lokalnih organizacija i javnih pružalaca usluga da podrže učešće i nezavisno donošenje odluka socijalno isključenih osoba
Impelmentacioni partneri:
Caritas Srbije (vodeći partner)
Caritas Bosne i Herzegovina
Socijalno-edukativni centar Banja Luka
Caritas Crne Gore
Caritas Albania
Caritas Kosovo
Donatori:
Initiative “Renovabis e.V.” i Caritas Austrije.