U četvrtak 08. februara u Subotici, u kreativnom coworking prostoru i društvenom centru InspiraHub, održana je edukacija na temu pristupačne komunikacije i jasnog jezika za predstavnike civilnog i javnog sektora u ovom Vojvođanskom gradu.  U ovoj edukaciji Caritasa Srbije uzeli su učešće predstavnici Crvenog krsta, Gerontološkog centra, osnovne i srednje škole za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju “Dr Svetomir Bojanin”, osnovne škole “Sečenji Ištvan”, Zavoda za javno zdravlje Subotica, Udruženja za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama “ZaJedno”, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom kao i predstavnik skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Tokom višečasovnog zajedničkog rada prisutni učesnici imali su priliku da se upoznaju sa namenom i istorijatom jasnog jezika, standardizacijom, kao i procesom izrade jasnih tekstova i primerima dobre prakse. Pored predstavljanja koncepta jasnog jezika, učesnici su informisani i o osnovama verbalne i neverbalne komunikacije sa osobama sa invaliditetom. Kroz aktivno učešće u razmeni ideja i diskusijama, učesnici edukacije su delili svoja iskustva i predloge kako poboljšati komunikaciju i olakšati pristup informacijama osobama sa invaliditetom. Iskrena angažovanost svih prisutnih tokom obuke ukazuje na snažnu posvećenost izgradnji inkluzivnog društva koje poštuje sve individue, bez obzira na njihove sposobnosti. Stalna i jasno organizovana uključenost svih aktera i njihovo zajedničko delovanje jesu najbitniji  segment stvaranja inkluzivnog društva i unapređenja pristupačnosti.

Obuku o pristupačnoj komunikaciji u Subotici realizovao je tim Caritasa Srbije u okviru projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu koji se realizuje uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana. Caritas Srbije duguje i iskrenu zahvalnost Caritasu Subotice na podršci u realizaciji edukacije.