U okviru audio časopisa “Odjek”, zvučnog časopisa za slepe i slabovide Saveza slepih Vojvodine realizovan je korak koji ima za cilj poboljšanje pristupa informacijama slabovidim i slepim osobama na jasnom jeziku. Savez slepih Vojvodine izdaje četiri zvučna časopisa Odjek, Dečiji odjek, Svet žene i Visshang na mađarskom jeziku kao i časopis Vidici na brajevom pismu, a u sklopu martovskog broja časopisa “Odjek”, snimljena su četiri audio vodiča Caritasa Srbije na jasnom jezike. Audio vodiči dostupni su članovima Saveza kroz ovaj zvučni časopis, a šira javnosti može da ih posluša na veb-sajtu www.pristupacnost.caritas.rs.

Ovi audio vodiči na jasnom jeziku osmišljeni su kako bi se osiguralo da osobe sa oštećenim vidom imaju pristup važnim informacijama na način koji im je prilagođen i lak za razumevanje. Svaki vodič koji je objavio Caritas Srbije na jasnom jeziku pokriva specifičnu temu i pruža korisne informacije o određenoj oblasti.

Prvi vodič, pod nazivom “Usluga Pomoć u kući”, pruža detaljne informacije o tome kako koristiti ovu socijalnu uslugu, koja je od izuzetnog značaja za mnoge osobe sa invaliditetom. Druga brošura, “Kako izvaditi ličnu kartu”, vodi slušaoce kroz proces dobijanja lične karte na način prilagođen njihovim potrebama i mogućnostima vodič “Saveti za uštedu energije” sadrži savete i smernice o efikasnom korišćenju energije, čime se doprinosi ne samo finansijskoj uštedi već i zaštiti životne sredine.

Poslednji vodič, “Pravo na novčanu socijalnu pomoć”, pruža važne informacije o uslovima i procedurama za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, što može biti od ključnog značaja za mnoge osobe sa invaliditetom.

Jasan jezik koji je korišćen u ovim audio brošurama omogućava laku razumljivost i nedvosmislenost informacija. Ovo je posebno važno jer jasan jezik predstavlja pojednostavljeni oblik jezika, sa gramatikom i rečnikom koji su prilagođeni ciljnoj publici. Smernice, pravila i standardi kako se pišu tekstovi na jasnom jeziku pružaju osnovu za kreiranje sadržaja koji je pristupačan i razumljiv svima.

Inicijativa Saveza slepih Vojvodine u saradnji sa Caritasom Srbije za izradu ovih audio vodiča na jasnom jeziku predstavlja korak napred ka unapređenju pristupa informacijama i osnaživanju osoba sa invaliditetom.

08.04.2024.