Kada je reč o svakodnevnom funkcionisanju i donošenju odluka na osnovu dobrih i tačnih informacija, ključno je da su te informacije razumljive svima u društvu. Njihovo prilagođavanje se prema raznim republičkim i međunarodnim zakonima i konvencijama smatra obavezom mnogih koji nas o nečemu obaveštavaju. To može biti veb sajt institucije, razgovor sa lekarom specijalistom, odlazak na glasanje, odlazak u prodavnicu, poštu, ili neku ustanovu u kojoj nismo sigurni kako sve funkcioniše. Da li je komunikacija kroz audio, video, pisani, grafički i digitalni sadržaj dovoljno prilagodljiva i razumljiva svima? Ko bi posebno trebalo da misli na jasnu komunikaciju? Kako ona izgleda?

Predstavnici Caritasa Srbije, Tamara Gačević i Dušan Perić govorili su na ovu temu na Radiju Beograd 202, u emisiji “Obrati pažnju”. Naše predstavnike ugostila je Kruna Pintarić.

Razvoj koncepta jasnog i jednostavnog jezika i pristupačne komunikacije jesu cilj regionalnog projekta ACTIVE, koji finansira

Snimak emisije možete poslušati na ovom linku