U sklopu projekta “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu”, timovi Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritasa Crne Gore, Caritasa Srbije zajedno sa predstavnicom Saveza za pristupačnost Srbije realizovali su studijsku posetu Sloveniji. Ova poseta imala je za cilj sticanje praktičnih znanja i učenje iz slovenačkih iskustava o pristupačnoj komunikaciji i jasnom i jednostavnom jeziku.

Prvog dana studijske posete upriličen je sastanak sa udruženjem Zveza Sožitije. Zveza Sožitije je nezavisna, nestranačka, neprofitna i dobrovoljna organizacija sa društvenim i filantropskim ciljevima i organizacija za unapređenje zajedničke i individualne brige o osobama sa intelektualnim teškoćama, njihovim roditeljima i članovima porodice. Zveza Sožitije čine društva za pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama, koja deluju na teritoriji Republike Slovenije. Tokom posete, predstavljene su aktivnosti Zveza Sožitije , a poseban fokus bio je na razvoju materijala na jasnom jeziku za osobe sa intelektualnim poteškoćama i njihovoj primeni u radu sa korisnicima. Nakon posete Zveza Sožitije, učesnici posete boravili su Caritasu Slovenije, gde su im kolege iz Caritasa održale prezentaciju o programima koje sprovode na polju humanitarnog rada, kako u Sloveniji tako i širom Balkana i sveta. Caritas Slovenije je poznat kao važan akter u oblasti humanitarne pomoći, sa širokim spektrom programa koji obuhvataju podršku najugroženijim grupama.

Učesnici sede i prate izlaganje u Zveza Sozitije

Drugi dan studijske posete bio je posvećen poseti Кoruškoj regiji, udruženju Zavod Risa u Slovenj Gradecu i biblioteci Dr. Franc Sušnik u mestu Кoroška. Zavod Risa je udruženje od javnog interesa u oblasti kulture i socijalne zaštite. Osnovan je 2011. godine i prva je organizacija u Sloveniji koja sistematski razvija koncept lakog čitanja i jasnog jezika.  Bave se pravom na pristup informacijama u cilju unapređenja socijalne inkluzije osoba sa različitim invaliditetom koje imaju probleme u oblasti čitanja, pisanja, razumevanja i socijalne inkluzije. Zavod Risa pomaže ljudima da steknu informacije i veštine za društveni život i promovišu pristupačno okruženje u svim oblastima života.

U okviru biblioteke Dr. Franc Sušnik predstavljen je njihov segment rada na polju pristupačnosti i realizacije bibliotekarske delatnosti za osobe sa invaliditetom. Prikazan je deo biblioteke i njihovi materijali koju su pristupačni za osobe sa različitim vrstama poteškoća poput disleksije, oštećenja vida i slično. Ovo je bio dobar primer sa aspekta pristupačnosti i izrade pristupačnih materijala u ovoj izuzetno važnoj delatnost za društvo u celini.

Svi učesnici stoje ispred biblioteke Dr. Franc Sušnik

Poslednji dan posete bio je rezervisan za sastanak i prezentaciju aktivnosti RTV Slovenija, gde su članovi delegacije imali priliku da se upoznaju sa načinom na koji slovenački nacionalni radio i televizija realizuju programe koji uključuju tekstove na jasnom jeziku i programe koji su pristupačni za osobe sa invaliditetom. Predstavnici sektora za pristupačnost pri RTV Slovenija prezentovali su i njihove dve specijalizovane internet platforme, DOSTOPNO i ENOSTAVNO. DOSTOPNO je informativni veb-sajt posvećen osobama sa invaliditetom koji obezbeđuje pristupačnost dnevnim vestima za osobe sa invaliditetom ali i temama koje pokrivaju ovu oblast. ENOSTAVNO predstavlja informativni portal koji objavljuje vesti na jasnom i jednostavnom jeziku i najbolje ga opisuje sam njegov slogan: „Svi ljudi imaju pravo na informacije. Svim ljudima su potrebne informacije u nama dostupnom obliku. To je jednostavno portal sa vestima na razumljivom jeziku“.

Ova studijska poseta Sloveniji predstavljala je dragocenu priliku za razmenu znanja, iskustava i dobre prakse u oblasti pristupačne komunikacije i jasnog jezika. Poseta je omogućila učesnicima da se upoznaju sa različitim institucijama i organizacijama koje aktivno doprinose inkluziji i podršci ranjivim grupama, te da steknu uvid u konkretne programe i aktivnosti koje se sprovode u Sloveniji. Кroz interakciju sa stručnjacima i praktičnim primerima, predstavnici mreže Caritasa i Saveza za pristupačnost Srbije ojačali su svoje kapacitete za dalje unapređenje komunikacije i podrške osobama sa invaliditetom u svojim zajednicama. Ova poseta predstavlja samo početak dugoročne saradnje i razmene koja će doprineti izgradnji inkluzivnijeg društva na Zapadnom Balkanu i šire.

Poseta je realizovana je u okviru projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu“ koji se realizuje uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana.