Your Job
Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans

Implementacioni partneri: 6 organizacija
Caritas Austrije (nosilac projekta), Caritas Srbije, Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Albanije, Caritas Kosova i organizacija Yunus Socialbusiness Balkans

Projektne lokacije u Srbiji:
Zrenjanin, Aleksinac, Ruma

Cilj projekta:
Povećati zapošljivost mladih stvaranjem konkretnih poslovnih prilika u jugoistočnoj Evropi.

Specifični ciljevi:
1. Povećati zapošljivost mladih kroz profesionalnu orijentaciju, karijerno savetovanje, prvo radno iskustvo i preduzetničku praksu;
2. Povećati spremnost i raspoloživost poslodavaca u regionu da uključe mladu radnu snagu u svoja preduzeća.

Očekivani rezultati:
1. 2400 mladih iz regiona (800 iz Srbije) prošlo je profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje i svesno je svojih potencijala (50% muškaraca, 50% žena)
2. Mladi su osnaženi pohađanjem soft skills treninga i profesionalnih kurseva (50% muškaraca, 50% žena)
3. Mladi su dobili poslovno savetovanje/prošli kroz inkubator i započeli svoje samoodržive (socijalne) biznise (50% muškaraca, 50% žena)
4. Uspostavljeni su mostovi između motivisane mlade radne snage i potencijalnih poslodavaca i drugih zainteresovanih strana
5. Napravljena je struktura podrške za poslodavce i njihove potrebe
6. Podignuta je svest građenjem pozitivne slike o mladima kroz transfer znanja, razmenu primera dobre prakse i umrežavaja sa važnim zainteresovanim stranama

Donatori:
Austrijska razvojna agencija, Caritas Austrija i  Renovabis