Your Job 2
Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans 2

Projekat Your Job 2 predstavlja drugu fazu implementacije istoimenog projekta koji je realizovan u periodu od aprila 2019. do jula 2022. godine.

Rezultati postignuti u prvoj fazi obezbedili su nastavak podrške donatora za realizaciju usluga karijernog vođenja i savetovanja za mlade u okviru Caritasovih centara, kao i finansijske mere podrške u vidu plaćene stručne prakse, profesionalnih obuka ili bespovratnih sredstava za samozapošljavanje.

Projekat Your Job 2 sprovodi se regionalno u partnerstvu Caritas organizacija:
Caritas Austrije (nosilac projekta), Caritas Srbije, Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Albanije, Caritas Kosova i Caritas Beograd.

Pored Caritasa Srbije, implementacioni partneri u Srbiji su Biskupijski Karitas Zrenjanin, Biskupijski Karitas Srem i Caritas Niš.

Mesta implementacije: Zrenjanin, Šid, Irig, Niš, Aleksinac

kontakti karijernih centara

KARIJERNI CENTRI ZA MLADE

NIŠ                                                                                                            ŠID I IRIG
Vožda Karađorđa 106/6, Niš                                                                      Karađorđeva 79, Šid
nmitickostic@caritas-nis.rs                                                                        zurovski.sara@caritas-srem.rs
+381 66 803 7228                                                                                         +381 63 438 037

ZRENJANIN                                                                                          ALEKSINAC
Svetog Rafaila Banatskog 15, Zrenjanin                                                   Tihomira Đorđevića 20, Aleksinac
milica.bogdanov@caritas.rs                                                                        natalija.rakovic@caritas-aleksinac.org.rs
+381 66 546 0240                                                                                         +381 61 118 5915


Opšti cilj projekta:
Projekat ima za cilj da doprinese radnoj integraciji mladih iz Jugoistočne Evrope

Specifični cilj 1: Povećati integraciju mladih na tržištu rada putem razvoja profesionalnih veština i stvaranja poslovnih prilika za mlade (s posebnim fokusom na     mlade žene i osobe u osetljivom položaju, kao što su mladi sa invaliditetom)

Specifični cilj 2: Povećati efikasnost sistema tržišta rada podizanjem svesti i razvijanjem održivog dijaloga za bolju integraciju mladih, a posebno mladih u položaju višestruke ranjivosti

Očekivani rezultati

  • 1000 mladih prošlo je profesionalnu orijentaciju i dobilo uslugu karijernog vođenja i savetovanja i svesni su svog potencijala
  • Mladi su prošli obuke i treninge usklađene sa potrebama lokalnih tržišta rada
  • Mladi su stekli prva radna iskustva, praktične veštine i kontakte sa potencijalnim poslodavcima
  • Mladi uključeni u program razvijanja preduzetničkih veština, započeli su sopstveni biznis
  • Uspostavljen je dijalog, kao i saradnja između aktera u javnom, privatnom i civilnom sektoru
  • Realizovane su kampanje javnog zagovaranja u cilju mobilizacije zainteresovanih strana u pravcu bolje integracije mladih na tržištu rada

Vesti o projektu

  • Poziv mladima da se uključe u program samozapošljavanja

POZIV MLADIMA za učešće u programu samozapošljavanja u okviru projekta YourJob2

24.01.2024.|0 Comments

Projekat YourJob 2 – Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans realizuje Caritas Srbije zajedno sa Biskupijskim Caritasom Srem, Biskupijskim Caritasom Zrenjanin i Caritasom Niš. Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije, Caritasa Austrije i Caritasa Francuske. [...]

POZIV MLADIMA iz Niša, Zrenjanina i Šida za učešće u programu samozapošljavanja u okviru projekta YourJob2 ROK JE PRODUŽEN DO 07.10.2023.

04.09.2023.|0 Comments

Projekat YourJob 2 – Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans realizuje Caritas Srbije zajedno sa Biskupijskim Caritasom Srem, Biskupijskim Caritasom Zrenjanin i Caritasom Niš. Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije, Caritasa Austrije i Caritasa [...]