posao po meri

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Glavne aktivnosti četvorogodišnjeg Projekta “Posao po meri” su:

1) Unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom putem psihosocijalne podrške, karijernog vođenja, radne prakse i obuka za tržište rada,

2) Podsticanje preduzetništva među osobama sa invaliditetom tako da imaju pristup kapitalu, tržištima, tehničkoj pomoći i mrežama na ravnopravnoj osnovi sa drugima i

3) Promovisanje podsticajnog okruženja koje odgovara inkluzivnom ekonomskom razvoju za osobe sa invaliditetom: saradnja sa poslodavcima, unapređenje nacionalnih i lokalnih politika i podrška šire javnosti.

Vrednost projekta je 2 miliona dolara. Projekat će se realizovati na nacionalnom nivou sa fokusom na Beograd, Suboticu, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo i Niš.

Za informacije o projektu i zapošljavanju osoba sa invaliditetom posetite www.fmi.rs

Vesti o projektu

  • posao po meri

KARIJERNI CENTRI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

27.02.2024.|0 Comments

Caritasove karijerne centre za osobe sa invaliditetom možete kontaktirati na sledeći način: Subotica Zmaj Jovina 20 savetnik.caritassubotica@gmail.com 062 293855 Novi Sad Cara Dušana 8a savetnice.pomeri@gmail.com 069 5030660 Zrenjanin Svetog Rafaila Banatskog 15 (bivša Ljubljanska) savetnica.caritaszr@gmail.com [...]