Završna konferencija projekta „ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije osetljivih grupa na Zapadnom Balkanu“, održana je u Prostoru Miljenko Dereta u četvrtak 25. aprila 2024. godine i obeležila je uspešan kraj prve faze projekta koji se bavi promocijom koncepta pristupačne komunikacije i jasnog jezika. Projektni partneri iz mreže Caritasa na Zapadnom Balkanu, tokom skoro dve godine udruženim naporima radili su na unapređenju položaja ranjivih osoba u regionu.

Na konferenciji su održana tri panela na kojima su učestvovali istaknuti predstavnici iz različitih sektora društva. Paneli su obuhvatili teme kao što su značaj pristupačne komunikacije za osetljive grupe, pravni okvir i njegova primena, kao i aktuelno stanje pristupačne komunikacije u društvu.

U uvodnom delu konferencije, prisutnima su se obratili Darko Tot, izvršni direktor Caritasa Srbije, i Jelena Ankić, regionalna koordinatorka projekta ACTIVE. Predstavljanje rezultata projekta u Srbiji vodila je Tamara Gačević, koordinatorka projekta u Srbiji.

Tamara Gačević i prevodila na znakovni jezik

Tokom sprovođenja projekta ACTIVE, tim Caritasa Srbije postigao je značajne rezultate u oblasti pristupačne komunikacije. Od početka projekta 30 osoba iz ranjivih grupa steklo je veštine kontrole teksta na jasnom i jednostavnom jeziku, preko 20 obuka za više od 250 predstavnika institucija i organizacija civilnog društva doprinelo je unapređenju kapaciteta za pristupačnu komunikaciju na lokalnom nivou. Preveden je priručnik organizacije Inclusion Europe na srpski jezik, kreirane su smernice za pristupačne događaje, kao i smernice za pristupačnost na društvenim mrežama i priručnik za izradu pristupačnih veb-sajtova.  Napisane su i objavljene brošure na jasnom jeziku na šest različitih tema, što je rezultiralo podelom preko 5000 brošura. U saradnji sa Savezom slepih Vojvodine, brošure su dostupne i u audio formatu, dok je kreiran veb-sajt posvećen pristupačnoj komunikaciji, na kojem su dostupni svi materijali i resursi izrađeni tokom projekta. Tamara Gaćinović istakla je da ovi rezultati predstavljaju važan korak ka inkluzivnijem društvu, gde se pristupačna komunikacija afirmiše kao ključni princip u osnaživanju i uključivanju ranjivih grupa.

Na panelu  “Važnost pristupačne komunikacije za osetljive grupe“, učestvovali su korisnici udruženja „Na pola puta“ iz Pančeva i „Caritasa Šabac“. Oni su naglasili koliko je za njih ključna upotreba jasnog i jednostavnog jezika koja im omogućava bolje razumevanje informacija i materijala koje čitaju. Kroz ovakvu komunikaciju, oni se osećaju osnaženim da samostalno donose odluke i aktivno učestvuju u procesima odlučivanja koji ih se tiču.

Danica Maksimović, Na pola puta Pančevo Lazar Sretenović, Na pola puta Pančevo Batul Nikačević Hasci Jare, Na pola puta Pančevo Nikola Pantelić, Caritas Šabac

O pravnim okvirima i zakonskoj regulativi govorili su na završnoj konferenciji projekta ACTIVE, Ljupka Mihajlovska iz Saveza za pristupačnost Srbije i Nenad Draškić, zamenik načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada. Ljupka Mihajlovska istakla je ključne zakonske regulative o pristupačnoj komunikaciji za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji, počev od konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom kao početnim i  krovnim dokumentom. Kroz analizu domaćih zakonskih okvira istakla je važnost njihove primene u praksi radi osiguranja prava i potreba osoba sa invaliditetom i drugih ranjivih grupa u društvu. Nenad Draškić, zamenik načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada, svojim prisustvom na panelu dodatno je obogatio diskusiju, fokusirajući se na konkretne primere iz Novog Sada, detaljno predstavivši napore i dostignuća grada u oblasti pristupačnosti, istakavši konkretne projekte i aktivnosti koje su već sprovedene. Ipak, osvrnuo se i na izazove koji još uvek postoje, poput nedostatka pristupačnih infrastrukturnih rešenja ili potrebe za unapređenjem svesti i obuke javnih službenika o potrebama pristupačne komunikacije ali i upotrebe jasnog i jednostavnog jezika.  Ovaj panel je pružio dragoceni uvid u teorijski okvir i praktične primere primene pristupačnosti i jasno ukazao na  neophodnost sinergije između zakonskih regulativa i lokalnih inicijativa radi ostvarivanja punog inkluzivnog potencijala društva.

Ljupka Mihajlovska, Nenad Draškić i Aleksandra Janić, moderator

Panel „Pristupačna komunikacija, gde smo danas?“o aktuelnom stanju pristupačne komunikacije u društvu doveo je u fokus perspektive i iskustva različitih aktera u ovom polju. Na njemu su govorili Mihailo Gordić, predstavnik Saveza gluvih i nagluvih Srbije, AnikoVarmuzsa Huber iz Humanitarnog društva Bethesda iz Bačke Topole i Aleksandra Romanov, aktivistkinja.

Mihailo Gordić, predstavnik Saveza gluvih i nagluvih Srbije, AnikoVarmuzsa Huber iz Humanitarnog društva Bethesda iz Bačke Topole i Aleksandra Romanov, aktivistkinja

Nakon panela, usledile su radionice u grupama, tokom koje su učesnici imali priliku da diskutuju o ključnim temama i izazovima  identifikovanih tokom konferencije.

Završetak konferencije obeležen je zaključcima grupnog rada i jasnom porukom o potrebi nastavka rada na unapređenju položaja ranjivih grupa u društvu.

Projekat „ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja osetljivih grupa na Zapadnom Balkanu se sprovodio uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana od maja 2022. do juna 2024. godine.

Rezultate projekta možete pogledati i u brošuri Ostvareni rezultati projekta ACTIVE” ili poslušati u audio formatu ovde.

 različitih fotografija gde se vide učesnici konferencije.