Caritas Srbije, Grad Kruševac i mesne zajednice Mačkovac i Ribare potpisale tripartitne ugovore

U Kruševcu je 28.6.2024. godine načinjen značajan korak ka zaštiti zajednice od prirodnih katastrofa, potpisivanjem ugovora između Grada Kruševca, Caritasa Srbije i mesnih zajednica Mačkovac i Ribare. Ovaj ugovor predstavlja početak realizacije malih grantova dodeljenih u okviru projekta PREPS 2, a sve sa ciljem smanjenja rizika od poplava i požara u ovim područjima.

Angažovanje lokalnog stanovništva ključno je za unapređenje otpornosti lokalne zajednice na prirodne katastrofe. Ova inicijativa ne predstavlja samo iskorak ka unapređenju sigurnosti, već i jedinstvenu priliku za razvoj solidarnosti i zajedništva i rast lokalne zajednice u celosti.

Cilj projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS 2 jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. U toku je druga faza projekta koji se realizuje u 16 opština/gradova u Srbiji (10) i BiH (6) u kojima postoji povišen rizik od nastanka prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services) koji realiuje projekat u BiH, a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje. Caritas Srbije projektne aktivnosti realizuje u Kruševcu, Ćićevcu, Varvarinu, Prokuplju i Čačku koji je bio jedna od projektnih lokacija i u prvoj fazi, zajedno sa Ivanjicom, Trstenikom i  Aleksandrovcem.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a