Posvećenost lokalnih zajednica jačanju kapaciteta u upravljanju rizicima od katastrofa ponovo je potvrđena na nedavno održanim sastancima predstavnika Caritasa sa predstavnicima mesnih zajednica sa teritorije Kruševca, Ćićevca i Varvarina. Na sastancima su predstavljene ključne komponente projekta koje uključuju akcione planove i pristup malim grantovima, uz podršku Caritasa i lokalnih samouprava.

1. Akcioni planovi

Svaki sastanak započeo je podelom akcionih planova predstavnicima, sa ciljem detaljnog uvida u sumirane rezultate i izdvojene probleme. Ovi dokumenti, nastali kao produkt radionica o lokalnom upravljanju rizicima, reflektuju duboko razumevanje lokalnih izazova i strategija za njihovo adresiranje. Nakon što su predstavnici MZ-a imali priliku da pregledaju dokumente. Većina učesnika je iskazala visok stepen zadovoljstva i saglasnosti sa predloženim merama.

2. Priručnik za male grantove

Sastanci su takođe poslužili za predstavljanje Priručnika za dodelu malih grantova, koji će omogućiti mesnim zajednicama da konkurišu za sredstva namenjena poboljšanju infrastrukture i kapaciteta za upravljanje rizicima. Predstavnici Caritasa vodili su učesnike kroz priručnik, dajući im priliku da postave pitanja i razjasne sve eventualne nejasnoće. Transparentnost i jasnoća kriterijuma za dodelu grantova ojačali su poverenje učesnika u proces i olakšali su njihov put ka realizaciji projekata.

3. Formulari za apliciranje

Poslednji ali jednako važan korak bio je pregled i diskusija oko formulara za apliciranje za mali grant. Sa namenom da se obezbedi potpuna jasnoća, predstavnici Caritasa su se posvetili objašnjavanju svake stavke formulara. Učesnici su izrazili interesovanje za rokove apliciranja, dostupnost formulara, kao i vremenski okvir za početak realizacije akcionih planova.

Za one koji nemaju pristup internetu ili preferiraju papirnu formu, dodatni formulari i priručnici su štampani i distribuirani, obezbeđujući tako da svako ima priliku da doprinese svojoj zajednici.

Sve ove aktivnosti će biti dostupne na zvaničnom sajtu opštine kao deo konkursa, omogućavajući transparentnost i lako pristupanje informacijama. Sa ovim sastancima, postavljeni su temelji za realizaciju planiranih aktivnosti koje će, bez sumnje, doprineti otpornosti i spremnosti zajednica na sve izazove koje mogu doneti prirodne katastrofe.