Značaj medija u blagovremenom širenju proverenih i relevantnih informacija u slučaju nastanka prirodnih katastrofa je neprocenjiv. Međutim, mediji mogu i moraju imati značajniju ulogu u prevenciji nastajanja prirodnih katastrofa i smanjivanju njihovih posledica. Upravo je unapređenje preventivno – edukativne uloge medija bila ključna tema obuke „Mediji i vanredne situacije“ održane 8. novembra u kruševačkom Centru za stručno usavršavanje. Radionica je održana u okviru projekta „Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti PREPS“, sa ciljem da se lokalni mediji osnaže i podstaknu da kreiraju i objavljuju/emituju edukativne sadržaje i time podignu svest građana o značaju očuvanja životne sredine i smanjivanju rizika od prirodnih katastofa. Učesnici obuke bili su predstavnici medija iz gradova i opština u kojima se projekat PREPS realizuje, kao i okolnih mesta.

Radionica je organizovana u tri dela. Prvu sesiju je vodio Ivan Baras, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP RS, kako bi novinare upoznao sa Sistemom smanjivanja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u Republici Srbiji.

U okviru drugog dela, interaktivnu radionicu sa učesnicima održala je Miroslava Derikonjić, novinarka dnevnog lista “Politika”. Učesnici su nastojali da prepoznaju izazove i iznađu rešenja i najbolje načine za dosezanje što šire publike i podizanja svesti što većeg broja građana. Kako određene teme približiti publici, koje su najpogodnije ciljne grupe, koji su adekvatni kanali komunikacije, koje tehnike treba primentini, kako doći do izvora relevantnih informacija, poštovanje novinarske etike, samo su neke od tema o kojima se diskutovalo.  Razmena iskustava između novinarke uglednog nacionalnog lista sa kolegama na lokalu obostrano je ocenjena kao izuzetno zanimljiva i veoma korisna.

U trećoj sesiji primere dobre prakse i saradnje između predstavnika medija i službi zaštite predstavili su Dušan Todorović, Načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije grada Kruševca i dopisnik RTS-a iz Kruševca, Dragoslav Gogić. Svoja iskustva predstaviii su i ostali učesnici. I ovom prilikom učesnici su razmenjivali iskustva i jedni drugima delili praktične savete. Kako je više puta tokom radionice istaknuto – svi zajedno smo o u ovome i u opštem interesu je da se svest građana podigne, da se smanje rizici od nastanka prirodnih katastrofa i da se eventualne posledice od nastalih katastrofa svedu na minimum.

Cilj projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS“ jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. U toku je druga faza projekta koji se realizuje u 16 opština/gradova u Srbiji (10) i BiH (6) u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa i kojima je potrebna podška u razvoju kapaciteta za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa. Caritas Srbije projektne aktivnosti realizuje u Kruševcu, Ćićevcu, Varvarinu i Čačku, koji je bio jedna od projektnih lokacija i u prvoj fazi, zajedno sa Ivanjicom, Trstenikom i Aleksandrovcem.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a