Obuka – spasavanje i pružanje pomoći stanovnišvu u slučaju poplava

Na veštačkom jezeru u Kruševcu, Caritas Srbije je u saradnji sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, ronilačkim klubom „Viking“ i lokalnim Crvenim krstom, organizovao obuku namenjenu pripadnicima civilne zaštite iz oblasti zaštite i spasavanja na vodi i pod vodom. Obuka je obuhvatala postupke prilikom evakuacije stanovništva iz poplavljenog područja sa elementima pružanja prve pomoći  Teorijski deo o načinu postupanja prilikom spasavanja i evakuacije lica na vodi predvodio je Marko Đokić, član ronilačkog kluba i pripadnik Specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom, dok je obuku o pružanju prve pomoći vodio lokalni Crveni krst.

Simulaciona vežba spasavanja utopljenika

Nakon teorijskog dela obuke, održana je pokazna vežba na kojoj su simulirani spasavanje utopljenika i vađenje automobila iz jezera. Vežbi su prisustvovali gradonačelnik Kruševca, predstavnici kompanije „Bechtel enka“ koja je pozajmila čamce za realizaciju vežbe, kao i predstavnici policije, službe hitne pomoći, komunalne policije, ribočuvarske službe, javno-komunalnih preduzeća…  Vežba je propraćena od strane nacionalne televizije (RTS) i lokalnih medija.

Nakon održane simulacione vežbe, u prostorijama Sportskog centra Kruševac, pripadnici civilne zaštite imali su priliku da se dodatno informišu i porazgovaraju sa pripadnicima Specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom, a ujedno i popune završni test i ocene obuku i vežbu.

Događaj je realizovan u okviru projekta PREPS 2

Čitav događaj realizovan je u okviru projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS 2“, koji finansira USAID, a realizuje CRS u saradnji sa Caritasom Srbije i Čovekoljubljem.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a