Smanjivanje rizika od poplava i požara u Čačku

U okviru redovnih aktivnosti na projektu Povećanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti PREPS 2, predstavnici Caritasa Srbije održali su sastanak sa članovima radne grupe ovog projekta u Čačku. Sastanak je bio posvećen diskusiji o izazovima sa kojima se lokalna zajednica suočava u vezi sa prirodnim katastrofama.

Prirodne katastrofe u Čačku

Tokom sastanka, istaknuto je da poplave tradicionalno predstavljaju najveći rizik za ovaj region. Međutim, u poslednje vreme, sve veću opasnost predstavljaju i požari, koji su često posledica neodgovornog paljenja useva i nepravilnog odlaganja otpada. Ovi problemi dodatno pogoršavaju situaciju i zahtevaju hitnu pažnju i rešenja.

Podizanje svesti javnosti

Jedan od ključnih zaključaka sastanka bila je potreba za podizanjem svesti javnosti o rizicima i posledicama ovih prirodnih katastrofa. Edukacija građana o odgovornom ponašanju, kao što je pravilno odlaganje otpada i izbegavanje paljenja useva, može značajno doprineti smanjenju rizika od požara.

Planovi za budućnost

Projektni tim PREPS 2, u saradnji sa relevantnim lokalnim akterima, planira da u narednom periodu ponudi konkretna rešenja za ove probleme. Cilj je implementacija efikasnih mera koje će smanjiti rizik od poplava i požara, te unaprediti bezbednost i kvalitet života građana Čačka.

Smanjenje rizika od poplava i požara u Čačku zahteva sveobuhvatan pristup i saradnju svih relevantnih aktera. Uz kontinuirano podizanje svesti javnosti i implementaciju odgovarajućih preventivnih mera, moguće je značajno unaprediti otpornost zajednice na ove prirodne katastrofe.

Projekat PREPS 2

Cilj projekta PREPS 2 jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. U toku je druga faza projekta koji se realizuje u 16 opština/gradova u Srbiji (10) i BiH (6) u kojima postoji povišen rizik od nastanka prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services) koji realiuje projekat u BiH, a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje. Caritas Srbije projektne aktivnosti realizuje u Kruševcu, Ćićevcu, Varvarinu, Prokuplju i Čačku koji je bio jedna od projektnih lokacija i u prvoj fazi, zajedno sa Ivanjicom, Trstenikom i  Aleksandrovcem.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a