Nakon što je sa predsednicom opštine Ćićevac, dr Mirjanom Krkić, potpisan Memorandum o saradnji na projektu Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS, u Ćićevcu je oformljena radna grupa koju čine predstavnici Caritasa Srbije, lokalne samouprave, mesnih zajednica, relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i komunalnih preduzeća.

U Ćićevcu je, 19.07.2023. godine održan prvi sastanak radne grupe na kom su učestvovali većnici skupštine opštine, predsednici mesnih zajednica, predstavnici Crvenog krsta, Javno-komunalnog preduzeća, vatrogasne jedinice, MUP-a, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i organizacije ”Green help”.

Na samom početku predstavnici Caritasa predstavili su mogućnosti za lokalnu zajednicu koje projekat pruža, kao i plan aktivnosti koje će se realizovati tokom naredne tri godine u cilju povećavnja spremnosti i otpornosti lokalnih zajednica na prirodne katastrofe.

Koordinator radne grupe, gospodin Miloš Radojković i gradski većnik, gospodin Zvezdan Gagić predstavili su rizike i izazove sa kojima se Ćićevac suočava, nakon čega je usledila diskusija o merama koje je neophodno sprovesti kako bi se povećala otpornost lokalne zajednice na prirodne katastrofe.

Na ovom sastanku urađena je samoprocena, odnosno sprovedena analiza trenutnih kapaciteta i spremnosti lokalne zajednice da reaguje u slučaju nastanka prirodnih katastrofa. Takođe, utvrđeno je koje mesne zajednice sa teritorije Ćićevca su u najvećem riziku od prirodnih katastrofa.

Cilj projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS“ jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. U toku je druga faza realizacije projekta koja se implementira u 16 gradova i opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa. Osim u Ćićevcu, Caritas Srbije projekat realizuje u Čačku, Kruševcu, Varvarinu i Prokuplju, a u prethodno fazi već su osnaženi kapaciteti Trstenika, Čačka i Ivanjice. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services) koji I realizuje projekat u BiH, a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.