ABC EUAV (Accompanying and Building Capacities in European Union Aid
Volunteers – Podrška i građenje kapaciteta za volontersku inicijativu Evropske Unije)

ABC EUAV je još jedan od projekata koji Caritas Srbije realizuje u okviru programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa. Caritas Evrope je nosilac projekta koji će pored Srbije biti realizovan u još sedam država u naredne dve godine.

Ciljevi projekta su:
1. Izgradnja kapaciteta i sposobnosti članova Caritasove mreže na evropskom kontinentu da aktivno
učestvuje u projektima EUAV inicijative.
2. Unapređenje kapaciteta u oblasti smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa i spremnosti
organizacije za reagovanje u kriznim situacijama.
3. Poboljšanje postojećih kapaciteta u oblasti volonterizma.

Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, odnosno inicijative EUAV – European Union Aid
Volunteers. EUAV je mehanizam koji omogućava povezivanje volontera i organizacija iz različitih
evropskih država sa ciljem pružanja pomoći u podizanju kapaciteta i odgovora organizacija na krizne
situacije izazvane prirodnim katastrofama, kao i pružanju humanitarne pomoći nastradalom
stanovništvu.