Tokom prethodnih nekoliko meseci, Your Job Inkubator za mlade Ruma ostvario je uspešnu saradnju sa tri od ukupno četiri srednje škole u ovom gradu.  Cilj saradnje je osnaživanje učenika završnih godina i njihovo pripremanje za izlazak na tržište rada.

Prva sa kojom je potpisan Memorandum o saradnji je Srednja stručna škola „Branko Radičević“. Uz svesrdnu pomoć pedagoga škole, gospođe Olivere Amidžić, realizovane su info sesije sa učenicima svih odeljenja završnih godina. Učenicima je tom prilikom predstavljen  projekat Your Job i podeljen promotivni materijal. Na taj način uspostavljen je prvi korak u komunikaciji sa ovom grupom mladih. Preko školskog pedagoga, uspostavljen je kontakt i sa velikim brojem mladih koji nisu prisustvovali ovim infosesijama. Na poziv škole, savetnica na Your Job projektu, gospođa Lidia Irga, u još dva navrata učestvovala je na školskim manifestacijama. Gospođa Irga je tu priliku iskoristila da mogućnosti koje pruža projekat Your Job predstavi i učenicima mlađih razreda, ali i nekim bivšim učenicima, kao i njihovim profesorima. Planirano je da se projekat predstavi i na Danu za fakultete, gde će učenicima i njihovim roditetljima biti predstavljani fakulteti.

       

Prema dogovoru postignutim sa  gospođom Vesnom Ilić, direktorkom Srednje tehničke škole „Milenko Brzak – Uča“, realizovane su tri info sesije na kojima su učenicima završnih godina predstavljene projektne aktivnosti.

Sporazum o saradnji potpisan je i sa Srednjom poljoprivredno – prehrambenom školom „Stevan Petrović Brile“ . Ova škola je u svoj Godišnji plan rada uvrstila i realizaciju  aktivnosti na projektu Your Job. Uskoro bi trebalo da se održe i prve infosesije.

Reakcije učenika su više nego pozitivne. Oni ističu da im se projektne aktivnosti dopadaju i da ih smatraju izuzetno korisnim za svoju budućnost. Posebno su zadovoljni činjenicom da su te aktivnosti besplatne.
“Nisam sama. Osećam se sigurnijom u sebe. Sa mnogo više sampouzdanja ću tražiti posao i komunicirati sa poslodavcima” naglasila je jedna korisnica projekta, inače maturantkinja.

U Rumi, projekat Your Job realizuje Caritas Srem, a finansiraju ga Austrijska razvojna agencija (ADA), Renovabis i Caritas Austrije.