U cilju podizanja svesti o neophodnosti pripreme i prevencije u okviru Dečije nedelje koja se ove godine poklopila sa obeležavanjem Svetskog dana smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa Caritas Srbije je realizovao nekoliko aktivnosti. U saradnji sa opštinom Ivanjica, organizovane su interaktivne edukativne predstave kojima je prisustvovalo preko 1000 mališana uzrasta do deset godina sa celokupne opštine Ivanjica. Po završetku predstava deca su dobijala set edukativnog materijala koje će koristiti u daljoj nastavi, kao i kod kuća.

       

Edukovanju dece i razvijanju njihovih veština bezbednog ponašanja pridružila se i Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Pančeva sledeći ovogodišnji slogan Dečije nedelje „I ja imam pravo da budem siguran“ organizacijom nekoliko  radionica za učenike do četvrtog razreda. Predavač Caritasa Srbije i učiteljice su, kroz igru i druženje pokazali i edukovali decu o sigurnom ponašanju u slučaju da se neka od prirodnih nepogoda dogodi dok su u školi. Mere samozaštite koje su uvežbavane tokom radionica kroz edukativne materijale koji su podeljeni učenicima moći će i kod kuće da nastave sa nadogradnjom postojećih veština i znanja.

Koliko su deca spremna i koliko su naučila o prirodnim katastrofama i bezbednom ponašanju Caritas Srbije je testirao kroz takmičenje dve osnovne škole iz opštine Ruma. OŠ „Milivoj Petković Feđko“ iz Platičeva i  OŠ„23. oktobar“ iz Klenka su igrajući nekoliko zanimljivih igara testirala svoja znanja. Nakon aktivne borbe i velikih napora sa malom razlikom u bodovima, prvo mesto i pobedu je osvojila osnovna škola iz Klenka koja je tom prilikom i bila nagrađena za svoj trud. Drugo mesto je pripalo osnovnoj školi iz Platičeva koja je takođe bila nagrađena za svoj rad i trud. S obzirom na to da je jedna od tema Caritasovog programa smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa i ekologija, svakaj školi su donirane kante za reciklažu koje će doprineti da deca od najranjeg uzrasta stiču svest o ekologiji i zaštiti životne sredine.