Izvor: www.topola.rs

U prostorijama SŠ “Kralj Petar I” u Topoli, u subotu je održana radionica na temu smanjenja rizika od katastrofa. Učenicima završnih razreda škole i profesorima, predavanje je ispred Caritasa održao Aleksandar Lazarević, dugogodišnji upravnik Nacionalnog trening centra sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

Predavanje je održano u okviru realizacije projekta “Znanjem do sigurnosti”. Ovo predavanje predstavlja početak aktivnosti i saradnje Caritasa i Opštine Topola koje će se ogledati i u konkretnim akcijama namenjenim smanjenju rizika od katastrofa.

Akcenat u predavanju je stavljen na više bitnih segmenata. Dati su primeri dosadašnjih iskustava prilikom elementarnih nepogoda. Takođe, govorilo se i o iskustvima iz kojih su naučene mnoge “lekcije” kako se pojedine situacije ne bi ponovile. Nešto što je možda i najvažnije, prisutni su mogli čuti i primere dobre prakse, odnosno načine kako se i na koji način posledice velikog broja nepogoda, da ne kažemo katastrofa, mogu preduprediti ili umanjiti. Veštom animacijom prisutnih predavač je u razgovor na temu uključio i učenike i njihove profesore.

Humanitarna organizacija Caritas u Srbiji je postala poznata po svom angažovanju u saniranju posledica katastrofalnih majskih poplava iz 2014. godine. Tom prilikom pomogla je velikom broju domaćinstava u ugroženim opštinama Srbije, a u narednim godinama pokrenula i projekte smanjenja rizika od kaatastrofa. U saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije realizovala je više edukativnih seminara, pokaznih vežbi i drugih aktivnosti.