Završna konferencija projekta ELBA 2 (Razvoj socijalne ekonomije u zemljama jugoistočne Evrope), održana je u Rimu od 27-28.02.2019. uz prisustvo predstavnika Caritasa Evrope, direktora i lokalnih koordinatora Caritasa jugoistočne Evrope (Albanija, BIH, Bugarska ,Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Grčka, i Srbija) kao i predstavnika donatora (Caritas Austrije, Španije, Italije i nekoliko italijanskih dijecezanskih Caritasa) sa ciljem da se sumiraju postignuti rezultati u prethodnom periodu. U toku koneferencije predstavljen je i nacrt nastavka projekta, koji će u narednom periodu biti poslat donatorima. Učesnici su se saglasili da je napravljen značajan korak u promociji i razvoju socijalne ekonomije na našim prostorima sa ciljem da se na taj način bori protiv siromaštva i nezaposlenosti. U nastavku projekta posvetiće se posebna pažnja unapređenju položaja socijalnih preduzeća, pokretanju novih kao i zastupanju na lokalnom nivou.