Povodom Svetskog dana smanjivanja rizika, u Osnovnoj školi “Nikola Đurković” u Feketiću realizovana je pokazna vežba evakuacije i spašavanja ljudi iz ruševina. Vežba je realizovana u okviru Caritasovog projekta BE READy, a sproveo je Caritas Apostolskog Egzarhata u saradnji sa SO Mali Iđoš, područnom vatrogasno-spasilačkom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom iz Malog Iđoša i hitnom službom doma  zdravlja. Pokazna vežba je imala za cilj da prikaže združeni rad javnih službi i opštinskog štaba za vanredne situacije u slučaju vanrednih situacija i spašavanje unesrećenih nakon njihovog nastupanja.

           

Na samom početku, predstavnik Caritasa je ukratko predstvio aktivnosti i ciljeve Caritasovog programa Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda, a zatim su komandir vatrogasne jedinice, đaci viših razreda i njihovi nastavnici zajedno izveli vežbu pravilne evakuacije iz zgrade. Nakon toga, izvedena je zajednička vežba spašavanja ljudi iz ruševina nakon zemljotresa. Na kraju su vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva upoznali prisutne sa pravilnim rukovanjem protivpožarnim aparatom I drugim sredstvima za evakuaciju, a zainteresovani učenici su imali priliku da se i sami oprobaju u gašenju požara.

Caritas u Srbiji nastavlja sa podizanjem svesti i edukovanjem stanovništva o značaju spremnosti za slučaj nastanka prirodnh katastrofa i očuvanju životne sredine.