U okviru projekta Youth United – YOU, koji kofinansira Evropska Unija, kroz Erasmus + fond, od 20. do 23. maja u Sarajevu preko 15 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije učestvovalo je na treningu „Organizacioni razvoj i strateško planiranje“. Mladi su predstavnici 15 različitih organizacija koje rade sa mladima u ove tri zemlje.

Pre održavanja samog treninga učesnicima je dostavljen upitnik, kroz koji su odgovorili koliko poznaju strukturu svoje organizacije, procese koji se odvijaju u njihovim organizacijama i koja su njihova očekivanja. Rezultati su pokazali da je potrebno raditi na upoznavanju sa procesima organizacionog razvoja, strateškog planiranja, umrežavanja i razvijanju novih veština.

Tokom treninga mladi su imali priliku da se upoznaju sa različitim metodama u procesima organizacionog razvoja, strateškog planiranja i da u grupama naprave planove za ovakve procese.

U drugom delu treninga učesnici su kreirali imaginarnu mrežu na nacionalnom nivou za BiH (BONA), mrežu za Srbiju (RS net) i za Sloveniju (PAM). Svi elementi organizacionog razvoja i strateškog planiranja razvijeni su za “NOVU” mrežu. To je bio interaktivan način učenja procesa davanja imena, odabira članova, stvaranja mreže partnera, pozicioniranja nove mreže sa partnerima, stvaranja vizije, misije, SWOT analize, izrade akcionog plana, proračuna, kao i praćenja i evaluacije.

Po završetku treninga urađena je radionica kapitalizacije znanja, koja je povezala ovaj trening sa već naučenim temama u ranijim radionicama i treninzima, učenjem kako sačuvati znanje i vežbati prezentacijske veštine, kao i kako zagovarati i lobirati.

Mladi su pokazali interes i dokazali su da je lični doprinos u procesu organizacionog razvoja ili strateškog planiranja važan i da svako ima ulogu u razvoju organizacija i stabilnosti.