Preko 20 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije učestvovalo je na treningu “Od ideje do projekta”, koji je održan u Portorožu od 14. do 17. oktobra, u okviru projekta Youth United – YOU. Trening je vodila gospođa Maja Drobne, ekspert za Erasmus + projekte.

Tokom treninga mladi su imali priliku da saznaju više o tome kako mogu da pretvore svoje ideje u projekte, kako da sastave ciljeve, gde mogu da apliciraju za sredstva, kako da pripreme projektnu dokumentaciju, kako da osmisle aktivnosti projekta, kako da naprave finansijski plan i na kraju kako da predstave rezultate koje su postigli. Deo treninga bile su vežbe na kojima su učesnici pretvarali svoje ideje u projekte na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Projekat Youth United – YOU pružio je priliku mladima iz BiH, Srbije i Slovenije da se povežu i zajednički planiraju buduće projekte uz podršku nacionalnih Caritasa u ove tri zemlje.

Ovaj projekat ko-finansira Evropska Unija, kroz Erasmus + program, a sprovodi ga Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno sa Caritasom Slovenije, Caritasom Srbije i ukupno 15 organizacija mladih iz ovih zemalja. Cilj projekta je osnaživanje organizacija koje rade sa mladima, podsticanje multietničke saradnje i međureligijskog dijaloga.