U Novom Sadu od 25. do 27.februara 2019. godine, u okviru projekta Youth United – YOU! više od 15 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije učestvovalo je na treningu „Lobiranje i zagovaranje“. Trening su vodili Milica Nikoletić Rašković (Youth Worker and Cultural Manager) i Vuk Radulović (International Relations Manager), članovi Fondacije Novi Sad 2021, koji imaju veliko iskustvo u radu na projektima i inicijativama za mlade na lokalnom i međunarodnom nivou.

Glavni cilj treninga bio je podržati opšti cilj projekta u osnaživanju organizacija mladih, kao i osnaživanje multietničke i međuverske saradnje. Trening Lobiranje i zagovaranje sproveden je kako bi se učesnicima pružila podrška u razvijanju praktičnih veština povezanih sa planiranjem i sprovođenjem lobiranja i zagovaranja.

Tokom treninga mladi su imali priliku da se upoznaju sa pojmovima lobiranja i zagovaranja, kao dobrim alatom u procesima koji donose pozitivne promene u društvu. Kroz praktične primere iz BiH, Slovenije i Srbije radilo se na prepoznavanju ovakvih procesa koje su učesnici sami pronašli i predstavili na treningu.

Metodologija koja je korišćena za obuku bila je interaktivna i uključivala je veliki broj praktičnih primera. Učesnici su imali priliku da razgovaraju i sa Vukašinom Grozdanovićem, liderom European Youth Capital titule Novi Sad. Tokom razgovora učesnici su saznali šta zagovaranje i lobiranje zaista znače u praksi i kako se odvija proces lobiranja za omladinske politike u Srbiji. Učesnici su takođe predstavili primere zagovaranja iz svojih zemalja i razgovarali o njihovoj strukturi i rezultatima. U okviru treninga učesnici su imali priliku da posete Svilaru, novu kulturnu tačku u Novom Sadu, koju je obnovila Fondacija Novi Sad 2021. Tamo su imali priliku da razgovaraju sa predstavnikom nevladine organizacije koji se zalagao za ovo mesto u proteklih 6 godina. Podela iskustava ostavila je poseban utisak na učesnike, jer su mogli da uvide koliko zaista godina i osoba mora biti uključeno, kako bi kampanja zagovaranja bila uspešna. Samim treningom, posetama projektima i organizacijama u Novom Sadu mladi su dobili priliku da nauče nešto novo i upoznaju se sa primerima dobre prakse.

Trening je održan u okviru projekta Youth United, koji je ko-finansiran od strane Evropske Unije, kroz Erasmus + program. Ovaj projekat sprovodi Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno sa Caritasom Slovenije, Caritasom Srbije i ukupno 15 organizacija mladih iz ovih zemalja.