U okviru dvogodišnjeg Erasmus+ projekta Employ Yourself (Zaposli se), koji realizuje mreža Caritasa u jugoistočnoj Evropi,  u Torinu je od 17. do 21. februara organizovana studijska poseta u kojoj su učestvovali i predstavnici Caritasa u Srbiji. Cilj ove posete je razmena iskustava i osnaživanje mladih za socijalno preduzetništvo, a Torino je odabran upravo zbog svoje duge tradicije i bogatog iskustva u razvoju socijalnih intervencija za pomoć osobama u potrebi. Tokom trodnevne posete, mladi su imali priliku da se bliže upoznaju sa primerima dobre prakse i radom nekoliko uspešnih socijalno – ekonomskih inicijativa.  Organizatori posete su Caritas Italiana i udruženje S-NODI, čiji je osnovni cilj smanjenje siromaštva, kroz promovisanje, podršku i praćenje inovativnog delovanja udruženja, socijalnih preduzeća i lokalne zajednice.

U studijskoj poseti učestvovalo je oko 30 predstavnika organizacija koje se bave razvojem socijalnog preduzetništva i povećanja zapošljivosti mladih, kao i predstavnici 8 nacionalnih Caritasa iz regiona. Caritas nastoji da prepozna potrebe na terenu i kroz različite razvojne projekte i umrežavanja doprinese smanjenju siromaštva.