U Beogradskom hotelu Holiday Inn, danas je održan prvi deo Regionalnog foruma “Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama”.  Forum se održava u okviru regionalnog projekta SOCIETES, koji finansira Evropska komisija i koji ima za cilj da pomogne organizacijama civilnog društva u unapređenju tehničkih veština i da doprinese inkluziji osoba sa invaliditetom kroz pokretanje i razvoj socijalnih usluga i socijalnog preduzetništva. Projekat je započet 2016. i završava se krajem tekuće godine, te je cilj foruma bio da se prikažu postignuti rezultati, analizira trenutno stanje i predstave preporuke za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama.

Na samom početku, učesnici su imali priliku da pogledaju insert iz interaktivne predstave forum teatra “Priče iz duše”, koja je sačinjena od iskustava korisnika psihijatrisjkih usluga, živopisno oslikanih primera socijalne isključenosti i odbačenost.

Nakon ovih scena koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim, prisutnima su dobrodošlicu poželeli:

 • šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji, gospodin Ingve Engstrom,
 • načelnica Direktorarta za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja Crne Gore, gospođa Senka Klikovac,
 • pomoćnik ministra za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu Ministarstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
 • predstavnica Caritas mreže, gospođa Laura Stoponi
 • predsednik Caritasa Srbije, beogradski metropolit i nadbiskup mons. Stanislav Hočevar

Govornici su prepoznali težak ekonomski i socijalni položaj osoba sa invaliditetom, a naročito osoba sa  mentalnim smetnjama i ukazali na značaj socijalne inkluzije svih marginalizovanih grupa. Gospodin Engstom je naglasio da su solidarnost i socijana inkluzija temeljna načela EU i da Evropa nastoji da se ona primenjuju i u regionu.

Direktor Caritasa Srbije, Ivica Damjanović predstavio je preko 80 preporuka za unapređenje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama u oblasti pristupačnosti, suzbjanja diskriminacije i stigme, deinstitucionalizacije, usluga socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja i razvoja socijalnih preduzeća, uloge organizacija civilnog društva, važećeg zakonodavstva, uloge porodice i zajednice u osnaživanju osoba sa ivaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Učesnici su imali priliku da dobiju štampani primerak Preporuka za unapređenje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Autor ove publikacije je Snežana Stojanović, dugogodišnji socijalni radnik u Institutu za mentalno zdravljei saradnik Caritasa Srbije.

Projektne rezultate, predstavio je ekspert na projektu, gospodin Etore Fuzaro. On je podsetio da u implementaciji projekta učestvuje sedam nacionalnih Caritasa u saradnji sa devet partnerskih organizacija. Takođe, gospodin Fuzaro je istakao da je, kroz dodeljivanje podgrantova u ukupnoj vrednosti od 450.000 evra, podržano 25 udruženja, odnosno inicijativa, i da je na taj način omogućeno osnaživanje preko 700 korisnika i pdsetrio da se ceo projekat sprovodi zbog tih ljudi.Gospodin Fuzaro je dodao da se nada da će u budućnosti, kroz slične projekte biti podržano mnogo više inicijativa.

Predstavnici udruženja – podgrantista imali su priliku da predstave svoje inicijative. rezultate, aktivnosti i proizvode na svojevrsnom sajmu koji je priređen u nastavku programa. Predstavnici 21 uduženja osoba sa telesnim, senzornim i intelektualnim invaliditetom, kao i udruženja osoba sa mentalnim smetnjama međusobno su razmenjivali iskustva i ideje. Iz Srbije, predstavljeni su “Čep za hendikep”, “Evo ruka”, “Zajedno”, “Lužničke rukotvorine” i “Plava ptica”.

           

U okviru panel diskusije učesnici su se osvrnuli na realizaciju projekta, istakli naučene lekcije i naveli primere dobre prakse. U diskusiji su učestvovali:

 • Dr Paolo Serra, psihijatar i konsultant Caritasa italiana
 • Dr Nagelo Barbato, psihijatar I psihoterapeut, predsednik organizacije Psicologi per I Popoli nel mondo
 • Veselin Joketić iz Udruženja slijepih za Bar I Ulcinj, Crna Gora
 • Armand Male iz Centra za OSI Drita e Špres, Podgradec, Albanija
 • Danijela Kegelj, Udruga roditelja djece sa posebnim potrebama”Vedri osmijeh”, Mostar, Bosna I Hercegovna
 • Miroslava Valenta, Caritas Bosne I Hercegovine
 • Danijel Vranešević I Aniko Jovanović, udruženje “Zajedno”, Subotica, Srbija

   

Sa panel diskusije se čulo da je potrebno investirati u ljude, edukovati profesionalce, ostvariti čvršću saradnju udruženja I državnih institucija osobama sa invaliditetom i mentalnim smetnjama obezbediti život dostojan života. Ipak, najsnažniji utisak sa panel diskusije ostavili su Danijel, koji ima Daunov sindrom i Aniko, koja pati od mentalnih poremećaja. Njih dvoje su objasnili kako učestvuju u proizvodnji briketa i peleta I koliko im to znači.

“Svi kojima je oduzeta radna sposobnost, ne treba da odustaju, već treba da rade” – istakla je Aniko.

“Vaspitan sam da budem vredan, fin i kulturan. Moji roditelji su mnogo uložili u mene. Želim da budem koristan I da im se svojim radom odužim”, rekao je Danijel, izazavši gromoglasan aplauz svih prisutnih. Danijel je dodao da ništa, pa ni zakon, ne može da ih spreči da rade!

Nakon diskusije, učesnici su posetili udruženje “Evo ruka” gde je predsednica udruženja Ana Knežević goste upoznala sa radom udruženja i problemima sa kojima se osobe sa inteektualnim teškoćama susreću u Srbiji.

Regionalni forum se nastavlja sutra, od 10h.