U okviru projekta ABC EUAV, 20.12.2021. godine u prostorijama Caritasa Subotice održan je trening o volonterskom menadžmentu, namenjen zaposlenima i volonterima Caritasa Subotice, kao i župskim Caritasima u Subotičkoj biskupiji. Učesnici su stekli nova znanja o upravljanju volonterima, njihovoj vrednosti i značaju volontera za Caritas. Trening je održao gospodin Marko Šalić, referent za mlade u Caritasu Srbije.

CIlj treninga je razvoj mreže Caritasovih volontera i unapređenje kapaciteta u oblasti smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa i spremnosti naše organizacije za reagovanje u kriznim situacijama. Takođe, cilj nam je da se što više, pre svega mladih volontera uključi i u druge aktivnosti Caritasa Srbije, poput  pružanja pomoći i podrške socijalno ugroženim, starim i nemoćnim licima, osobama sa invaliditetom, osobama sa mentalnim smetnjama.

Caritas Srbije nastavlja da promoviše volonterizam kao jedan od ključnih oblika pokazivanja solidarnosti i humanosti, ali i odgovornosti prema lokalnoj zajednci i društvu u celini.

Učinite dobro delo! Učinite srećnim i druge i sebe!
POSTANITE VOLONTER CARITASA! PRIJAVITE SE NA marko.salic@caritas.rs