Osobe zadužene za komunikacije u Caritasu Evrope, Susan Dabbous i Sebastian Temlett, posetili su kancelariju Caritasa Srbije prilikom boravka u Beogradu povodom treninga o komunikaciji u kriznim situacijama koje su zajednički organizovali Caritas Evrope i Caritas Srbije. BIla je ovo prilika da se predstave sve aktivnosti i projekti koje Caritas Srbije realizuje, da se prodiskutuje o izazovima sa kojima se naše organizacije suočavaju i potraže rešenja za unapređenje saradnje.