Sveta stolica
PORUKA NjEGOVE SVETOSTI PAPE FRANjE
ZA 108. SVETSKI DAN MIGRANATA I IZBEGLICA 2022.

(25. septembar 2022.)

 

Izgradnja budućnosti sa migrantima i izbeglicama

„Ovde nemamo trajnog grada, ali tražimo grad koji će doći. (Jevrejima 13:14)

Draga braćo i sestre!

Krajnji smisao našeg „putovanja“ na ovom svetu je potraga za našom istinskom domovinom, tj. Carstvom Božijim koje je otvorio Isus Hrist, a koje će se u potpunosti ostvariti kada on slavno dođe. Njegovo Carstvo još nije dovedeno do ispunjenja, iako je već prisutno u onima koji su prihvatili spasenje koje nam nudi.

„Božje Carstvo je u nama. Iako je još uvek eshatološki, u budućnosti sveta i čovečanstva, istovremeno se nalazi i u nama.“ [1]

Grad koji tek dolazi je „grad koji ima temelje, čiji je arhitekta i graditelj Bog“ (Jevr. 11:10). Njegov plan zahteva intenzivan rad na izgradnji, u koji svi mi moramo biti lično uključeni. To uključuje pedantan napor usmeren ka ličnom preobraćenju i transformaciji stvarnosti, tako da može sve potpunije da odgovara božanskom planu. Tragedije istorije podsećaju koliko smo daleko od našeg cilja, novog Jerusalima, „Božjeg prebivališta sa ljudima” (Otkrivenje 21:3). Ipak, to ne znači da treba da klonemo duhom. U svetlu onoga što smo naučili u nevoljama novijih vremena, pozvani smo da obnovimo našu posvećenost izgradnji budućnosti koja je sve potpunije u skladu sa Božjim planom o svetu u kome svako može da živi u miru i dostojanstvu.

„Čekamo nova nebesa i novu zemlju, gde je pravednost kod kuće “ (2. Pet. 3:13).

Pravednost je jedan od građevinskih blokova Božjeg Kraljevstva. U našim svakodnevnim naporima da činimo Gospodnje volje, pravdu treba graditi strpljenjem, žrtvom i odlučnošću, kako bi svi oni koji imaju glad i žeđ za njim mogu biti zadovoljeni (up. Mt 5, 6).

Pravednost Carstva mora biti shvaćeno kao ispunjenje Božijeg skladnog plana kojim u Hristu koji je umro i vaskrsao iz mrtvih, sva tvorevina se vraća svojoj prvobitnoj dobroti, a čovečanstvo ponovo postaje „veoma dobro“ (up. Post. 1,1-31).

Ali da bi vladala ova čudesna harmonija, moramo prihvatiti Hristovo spasenje, njegovo Jevanđelje ljubavi, tako da svi oblici nejednakosti i diskriminacije u sadašnjem svetu moraju biti eliminisani. Niko ne mora biti isključen. Božji plan je u suštini sveobuhvatan i daje prednost onima koji žive na periferiji egzistencije. Među njima je mnogo migranata i izbeglica, raseljenih lica i žrtava trgovine ljudima. Sa njima treba da se gradi Carstvo Božije, jer bez njih to ne bi bilo Carstvo koje Bog želi. Uključivanje najugroženijih je neophodan uslov za puno građanstvo u Božjem Kraljevstvu. Zaista, Gospod kaže: „Dođite, vi koji ste blagosloveni od strane mog oca.

Nasledite Carstvo koje vam je pripremljeno od postanka sveta. Jer sam bio gladan i dali ste mi jesti, bio sam žedan i dali ste mi jesti., bio sam stranac i pružili ste mi gostoprimstvo, bio sam nag I obukli ste me, bio sam bolestan i negovali ste me, bio sam u tamnici I posetili ste me “ (Mt 25,34-36).

Graditi budućnost sa migrantima i izbeglicama takođe znači prepoznati i ceniti koliko svaki od njih može doprineti procesu izgradnje. Volim pristup migraciji koji se ogleda u proročkoj viziji Isaije, koja strance smatra ne osvajačima ili rušiteljima, već voljnim radnicima koji obnavljaju zidove novog Jerusalima,  Jerusalima čija su vrata otvorena za sve ljude (up. Is 60,10-11).

U Isaijinom proročanstvu, dolazak stranaca je predstavljen kao izvor bogaćenja:

„obilje mora će vam se doneti, i bogatstvo naroda doći će vam“ (Is.60:5). Zaista, istorija nas uči da je doprinos migranata i izbeglica bio suštinski za društveni i ekonomski rast naših društava. To i dalje važi I u današnja vremena. Njihov rad, njihova mladost, njihov entuzijazam i njihova spremnost da se žrtvuju obogaćuju zajednice koje ih primaju. Ipak, ovaj doprinos bi mogao biti utoliko veći da je optimizovan i podržan pažljivo razvijenim programima i inicijativama. Postoji ogroman potencijal, spreman da bude upregnut, samo ako mu se pruži prilika.

U Isaijinom proročanstvu, stanovnici novog Jerusalima uvek drže širom otvorena vrata grada, da stranci uđu, donoseći svoje darove: „Vaša vrata ćeuvek biti otvorena, ni danju ni noću se neće zatvarati, da bi vam narodi donosili svoje bogatstvo“ (Is 60:11).

Prisustvo migranata i izbeglica predstavlja veliki izazov, ali u isto vreme i ogromnu priliku za kulturni i duhovni rast svakoga. Zahvaljujući njima, imamo priliku da bolje upoznamo naš svet i njegovu prelepu raznolikost. Možemo rasti u našoj zajedničkoj ljudskosti i zajedno graditu sve veći osećaj zajedništva. Otvorenost jednih prema drugima stvara prostore plodne razmene između stvara prostore plodne razmene između različitih vizija i tradicija i otvara umove za nove orizonte. To takođe vodi do otkrića bogatstva prisutnog u drugim religijama i oblicima duhovnosti koji su nam nepoznati, a to nam pomaže da produbimo sopstvena uverenja.

U novom Jerusalimu svih naroda, hram Gospodnji je učinjen lepšim darovima koji dolaze iz stranih zemalja: „Sva kedarska stada će se skupiti k vama, ovnovi Nevajota će vam služiti, oni će biti prihvatljivi na mom oltaru, i ja ću proslaviti svoju slavnu kuća“ (Iz 60,7).

Kao što smo videli, dolazak katoličkih migranata i izbeglica može podstaći energiju crkvenog života zajednica koje ih dočekuju. Često donose entuzijazam koji može revitalizovati naše zajednice i oživeti naše proslave. Deleći različite izraze vere i pobožnosti. pružaju nam privilegovanu priliku da potpunije doživimo sabornost Božijeg naroda.

Draga braćo i sestre, a posebno mladi! Ako želimo da sarađujemo sa našim Ocem nebeskim u izgradnji budućnosti, učinimo to zajedno sa našom braćom i sestrama migrantima I izbeglicama. Hajde da gradimo budućnost danas! Jer budućnost počinje danas i počinje sa svakim od nas. Ne možemo budućim generacijama ostaviti teret odgovornosti za odluke koje treba da se napravi sada, da bi se ostvario Božji plan za svet i njegovo Kraljevstvo pravde, bratstva mira može doći

Molitva

Gospode, učini nas nosiocima nade,

tako da tamo gde je mrak, tvoja svetlost neka sija,

i gde je malodušje, može se ponovo roditi poverenje u budućnost.

Gospode, učini nas oruđem pravde svoje,

tako da tamo gde postoji isključenost, bratstvo može cvetati,

a tamo gde postoji pohlepa, može rasti duh deljenja.

Gospode, učini nas graditeljima Carstva Tvoga,

zajedno sa migrantima i izbeglicama

i sa svima koji borave na periferijama.

Gospode, naučimo kako je to lepo

da žive zajedno kao braća i sestre.

Amin.

Rim, Sveti Jovan Lateran, 9. maj 2022

FRANCIS

 

[1] Sveti Jovan Pavle II, Obraćanje tokom posete rimskoj župi svetih Franje Asiškog i Katarine Sijenske, zaštitnice Italije, 26. novembar 1989.

Autorska prava © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

Izvor:migrants-refugees.va
Photo: Wikipedia