Caritas Apostolskog Egzarhata je, u okviru projekta “Znanjem do sigurnosti”, organizovao takmičenje učenika 3. i 4. razreda osnovnih škola sa opštine Bač koje su učestvovale na radionicama “Smanjivanje rizika od prirodnih nepogoda”. Takmičenje je 04. juna 2019. godine održano u OŠ “Moše Pijade” u Bačkom Novom Selu, a pored domaćina učestvovale su i OŠ ”Vuk Karadžić” iz Bača, OŠ “Aleksa Šantić” iz  Vajske, OŠ “Jan Kolar” iz  Selenče  i OŠ “Ivo Lola Ribar” iz  Plavne. Učenici su imali priliku da testiraju i pokažu svoje znanje o prirodnim nepogodama stečeno na radionicama.

Na kraju takmičenja su uručene diplome pobedničkim ekipama, kao i setovi lopti za košarku, odbojku i rukomet.