U periodu od 16-20.05.2022. godine delegacija projektnog tima Take Care iz Srbije boravila je u studijskoj poseti Austriji zajedno sa predstavnicima Bosne i Hercegovine i Albanije. Pored projektnog tima, članovi delegacije naše zemlje bili su i direktor Gerontološkog centra Beograd dr Srđan Dimitrijević i gospodin Laslo Čikoš, poslanik u skupštini AP Vojvodine.  Cilj posete bio razmena iskustava, predstavljanje primera dobre prakse, upoznavanje sa sličnim projektima, radom institucija i strukturom socijalnog i zdravstvenog sistema u Austriji,  kako bi se njihova znanja proširila i doprinela jačanju lokalnih socijaljnih i zdravstvenih sistema, kao i unapređenju pružanja usluga u okviru projekta.

   

Svakodnevno su bila organizovana predavanja na različite teme koja su držali stručnjaci iz oblasti kućne nege i nege starih lica u Beču i Sankt Peltenu. Neke od tema su bile: podrška osobama sa demencijom, zaštita od nasilja u radu sa starijim osobama, mobilna nega u Caritasu Austrije, finansiranje, digitalizacija, Caritasova škola i obrazovni sistem za zaposlene u oblasti kućne nege i pomoći u kući.

Pored predavanja i razmene iskustava bile su organizovane i posete staračkom domu i socijalnom preduzeću – kafiću/poslastičarnici u kojoj radi više generacija zajedno, gde bake i deke spremaju domaće, božanstvene kolače po starinskim receptima i na taj način im je pružena prilika da izbegnu usamljenost i ujedno poboljšaju svoj socijalni i materijalni status.

Svi polaznici studijske posete bili su veoma inspirisani i oduševljeni sa svime što su čuli i videli tokom boravka, a pogotovo uspešnošću i širokim spektrom različitih aktivnosti koje realizuje Caritas u Austriji.

Take Care projekat se sprovodi u četiri zemlje Zapadnog Balkana: Srbiji,  Bosni i Hercegovini, Albaniji i Severnoj Makedoniji i predstavlja integrisanu socijalnu i zdravstvenu zaštitu za ugroženo stanovništvo s ciljem da se doprinese poboljšanju kvaliteta života ugroženih grupa stanovništva u ovim zemljama. U Srbiji, projekat se realizuje u Beogradu, Subotici, Kanjiži i Senti i do sada je uslugu pomoć u kući sa elementima bazične medicinske nege primilo 98 korisnika, dok je druge vidove pomoći (paketi osnovnih životnih potrepština, psihosocijalna podrška…) dobilo više od 300 ljudi.

Projekat finansiraju Ministarstvo Republike Austrije za socijalna pitanja, zdravstvo, brigu i zaštitu potrošača (BMSGPK) i Caritas Austrije.