U okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS, u  Većnici Narodnog univerziteta u Trsteniku, 3. juna je održan je još jedan u nizu sastanaka radne grupe za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa na teritoriji opštine Trstenik. Na sastanku je razmatrana analiza samoprocene kapaciteta opštine Trstenik za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa i dogovorena je dinamika realizovanja  projektnih aktivnosti za naredni period.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.
Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.
This content is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility Caritas Serbia and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States