U Kući ljudskih prava, u Beogradu, održan je sastanak Mreže za mentalno zdravlje „NaUm“. Na sastanku su sumirani rezultati rada u prethodnom periodu, razmenjena iskustva i izneti predlozi za buduće aktivnosti. Predložen je prijem novih članica, te je na sastanku svoj rad predstavilo i udruženje „UBUNTU“. Koordinatorka regionalnog EU projekta „SOCIETIES“, gospođa Marina Kostić, predstavila je prisutnima novi projektat, „SOCIETIES 2“, kao i mogućnosti koje on pruža udruženjima.

Mreža NaUm je nastala 2015. godine, u okviru EU projekta „PROMENE“ (Promotion in mental helath network), koji je realizovao Caritas Srbije. Članice ove mreže su udruženja korisnika psihijatrisjkih usluga i udruženja koja se se zalažu za unapređenje mentalnog zdravlja iz Beograda, Pirota, Niša, Valjeva, Kovina, Vršca, Kikinde, Novog Kneževca, Sombora, Novog Sada i Zrenjanina.