Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodin Zoran Đorđević, posetio je 17. maja imanje Caritasa Šabac u Bogatiću, gde je imao priliku da se upozna sa uslugama socijalne zaštite koje pruža Caritas Šabac – dnevni bravak, stanovanje uz podršku i pomoć u kući, ali i sa radom „Avlije održivog razvoja“, Caritasovog preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

“Generalna ideja je da svaka opština, u skladu sa svojim svojim mogućnostima i potrebama, napravi nešto slično ovome. Ovo je možda nešto najlepše što sam video u Srbiji i pravi primer kako treba da izgleda jedan ovakav dnevni boravak. Utisak je da korisnici ovde zaista imaju da neko brine o njima i vidi se da su vrlo zadovoljni… Kada razvijamo sistem socijalne zaštite, ne možemo da uvedemo pravilo da to mora baš ovako da izgleda, ali mislim da svi u Srbiji treba da dođu ovde i vide kako je Caritas pokazao da od jednog običnog seoskog domaćinstva može da se napravi nešto što, s jedne strane pruža bravak ovim ljudima ovde, a sa druge strane može i da ih uposli, da se kroz rad i oni osete korisnim i da im bude prijatno. Drago mi je što sam danas ovde, ovo je jedno novo iskustvo za mene i svakako nešto što ću podeliti sa svojim saradnicima. Verujem da ćemo svi zajedno uspeti da transformišamo našu socijalnu zaštitu”, nije krio svoje oduševljenje ministar Đorđević.

           

„Razvijamo model za zapošljavanje osoba iz društveno ugroženih grupa, prevashodno osoba sa invaliditetom, te smo registrovali i preduzeće za profesionalnu rehabilitacoju i zapošljavanje “Avlija održivog razvoja”, jer mislimo da kombinacija socijalne zaštite, ugostiteljstva, poljoprivrede… zaista može da bude jedan dobar sklop, gde ljudi koji su na marginama društva mogu u potpunosti da budu uključeni”, izjavio je direktor Caritas Šabac, gospodin Miroljub Nikolić.

“Mi se na ovaj način borimo protiv deinstitucionalizacije, da se ovi ljudi što više osnaže, nauče neke nove veštine, steknu navike, kako bi mogli samostalno da žive u svojim kućama, sa svojim porodicama i zajednicom, bez izopštavanja i odvođenja u neke psihijatrijske ustanove. Trudimo se da, kroz plastenike, poljoprivredu, kuhinju, aktivnosti svakodnevnog življenja ovde na imanju, ukažemo na to da su ovi ljudi kao svi ostali, da nema potrebe bežati od njih, niti ih zatvarati. Zato i promovišemo ovaj vid otvorenosti prema zajednici”, navela je Andrijana Nikolić, stručna radnica u dnevnom boravku i za stanovanje s podrškom.