Šta nas pokreće da pomažemo ljudima koji su ostali bez svojih domova?
Šta nas inspiriše da se brinemo o starima i nemoćnima?
Šta nam daje snagu da se borimo za bolji položaj osoba sa mentalnim smetnjama?
Šta nas motiviše da pružamo podršku mladima?
Šta nas podstiče da decu i odrasle edukujemo kako da se zaštite od prirodnih nepogoda?

Odgovor na sva ova pitanja je kratak, jasan i savršeno se uklapa na majicu.