Povodom 10. oktobra, Svetskog dana mentalnog zdravlja, Caritas Srbije sa partnerima na regionalnom projektu SOCIETIES 2 koji finansira Evropska unija, kao i partnerskim organizacijama iz Pokreta za mentalno zdravlje, ali i institucijama poput Instituta za mentalno zdravlje i Gradskog zavoda za javno zdravlje sprovodi, sada već tradicionalnu i dobro prepoznatljivu kampanju pod sloganom MOŽE DA SE DESI SVAKOME

Pozivamo vas da posetite i  BEOGRADSKI FESTIVAL ZA MENTALNO ZDRAVLJE,  koji će se u okviru kampanje odžati 9. oktobra na Dorćolu, u prostoru “Miljenko Dereta”. Agendu možete pročitati  OVDE

Kampanja ima za cilj da podigne svest o značaju prevencije i zaštite mentalnog zdravlja i borbe protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim smetnjama. Mentalno zdravlje može imati značajan uticaj na sve oblasti života, na školovanje, radni učinak, odnose sa porodicom i prijateljima, sposobnosti za funkcionisanje u zajednici. Kampanjom želimo da ukažemo na neke važne činjenice:

  • oko 800 miliona ljudi (10.7%) širom sveta živi sa nekim poremećajem mentalnog zdravlja,
  • dve trećine ovih ljudi nikada ne zatraži pomoć iz stida ili straha,
  • ekonomski troškovi prouzrokovani prisustvom duševnih poremećaja čine više od 4% BDP-a širom sveta,
  • depresija je vodeći uzrok invaliditeta,
  • svake godine u svetu se izvrši više od 800.000 samoubistava.
  • Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije za 2019. godinu u zemljama Evrope 4,3% stanovnika ima depresiju, a nakon izbijanja epidemije kovida, procenjuje se da su se ovi procenti značajno uvećali,
  • Srbija je među vodećim zemljama u Evropi po broju prijema na urgentno lečenje zbog predoziranja sedativima, a lekove za smirenje u našoj zemlji konzumira više od 20% ljudi, dok je kod skoro 5% ta upotreba na kritičnom nivou.
  • U Srbiji postoje 4 specijalizovane bolnice za psihijatrijske bolesti u kojima je veliki broj korisnka dugoročno smešten, po nekoliko godina, pa čak i decenija, jer nedostaju odgovarajuće socijalne usluge u zajednici koje bi omogućile resocijalizaciju i inkluziju ovih osoba u društvo.

Učesnici kampanje su složni u oceni da je neophodan rad na unapređenju mentalnog zdravlja pojedinaca, ali i društva u celini, putem promocije mentalnog blagostanja, prevencije mentalnih poremećaja i napora da se poveća pristup kvalitetnoj zaštiti mentalnog zdravlja uz poštovanje ljudskih prava i dostojanstva svakog čoveka. U cilju podizanja svesti o ovoj značajnoj temi,  Caritas Srbije je, u saradnji sa partnerima,  kreirao brojne informativne materijale, a u toku je i kampanja podizanja svesti na internetu >>>  caritas_srbije

Osobe sa mentalnim smetnjama najčešće ne potraže pomoć iz stida ili straha od surove reakcije okoline. Stid nije opravdan, ali strah nažalost jeste. Osobe sa mentalnim smetnjama često su stigmatizovane, diskriminisane, zanemarene i odbačene od strane društva, pa čak i iz kruga najbližih. Za njih se podrugljivo kaže da su „odlepile, skrenule, pukle, flipnule…”. Okruženje je takođe sklono da negira postojanje njihove bolesti i da ne veruje ovim ljudima, smatrajući da su lenje, razmažene i da izmišljaju bolest kako bi privukle pažnju.

Kampanjom želimo da ukažemo na to da su mentalne smetnje bolesti, poput bilo kojih drugih, kardiovaskularnih ili pulmoloških, i da uz odgovarajući tretman mogu efikasno da se leče, naročito ako se sa lečenjem započne na vreme. Apelujemo na ljude da ne oklevaju u traženju pomoći.

Za razliku od ljudi, mentalni poremećaj ne diskriminiše i ne bira ni pol, ni uzrast, ni zanimanje, ni nivo inteligencije ili obrazovanja… Niko nije imun! MOŽE DA SE DESI SVAKOME!