U okviru saradnje Caritasa Srbije i kompanije OMV na Projektu integracije tinedžera iz socijalno ugroženih porodica,  još jedan mladi čovek, ovog puta iz Subotice, dobio je priliku da, radeći 20 sati nedeljno na OMV-ovoj benziskoj stanici, stekne radne navike i doprinese kućnom budžetu, a da pritom ne ugrozi svoje školovanje. Radno vreme će u potpnosti biti prilagođeno njegovom školovanju, a njegov rad i napredak pratiće pedagoški mentor iz Caritasa, kao i supervizori na benzinskoj stanici. Potpisivanju ugovora u Subotici prisustvovali su predstavnici kompanije OMV i Caritasa Subotice.

Caritas Srbije nastavlja sa pružanjem pomoći svim ljudima u potebi, kao i zalaganjem za unapređenje položaja svih ranjivih kategorija stanovništva.