Caritasove kreativne aktivnosti sa izbeglicama u Krnjači

U Centru za azil Krnjača u Beogradu, u dve prostorije koje su date na raspolaganje Caritasu od strane Komesarijata za izbeglice i migracije, sprovodi se niz kreativnih, edukativnih i okupacionih aktivnosti za izbeglice i migrante.

Odrasli imaju mogućnost da uče engleski i srpski jezik, učestvuju u kreativnim radionicama i igraju društvene igre. Veliki broj žena ovde provodi vreme u aktivnostima šivenja, pletenja i pravljenja različitih ukrasnih predmeta, koji se koriste između ostalog za dekoraciju prostorije za rad i njihovih soba.

 

Za decu školskog uzrasta Caritas organizuje dopunske časove, kako bi im pomogao u pisanju domaćih zadataka i učenju srpskog jezika, kao i drugih školskih predmeta.

Izbeglicama i migrantima u ovim prostorijama na raspolaganju je Caritasovo stručno osoblje: psiholozi, prevodioci i edukatori, sa kojima mogu da razgovaraju o svojim ličnim problemima, da dobiju različite informacije i koji mogu da ih upute na dodatne izvore pomoći.

 

Druga prostorija namenjena je deci od 2 do 6 godina i u njoj se takođe uče srpski i engleski jezik, govori o svetu oko nas i organizuju časovi matematike, prilagođeni uzrastu ove dece. Za decu organizuju se kreativne, sportske i muzičke radionice, kao i vreme za igru i ples. Sve ove aktivnosti sprovode se u cilju boljeg razvoja dece i njihovih sposobnosti. Caritasov tim usmerava decu da sarađuju međusobno, a njihovi zajednički radovi ukrašavaju ovaj prostor, stvarajući šarenu i veselu atmosferu. Kroz muzičke radionice mališani se opuštaju i razvijaju motoričke i orientacione sposobnosti. Gledanje crtanih filmova, koje privlači veliki broj dece, osim zabave u ovoj prostoriji predstavlja i način usvajanja određenih znanja, učenja jezika i razvijanja sposobnosti održavanja pažnje i koncentracije.

Komunikacija sa odraslima i sa decom se sve više odvija na srpskom jeziku, što je dokaz napretka izbeglica u učenju jezika.