U okviru projekta ABC EUAV, 27 januara održan je online trening o volonterskom menadžmentu, namenjen zaposlenima i volonterima Biskupijskog Caritasa Zrenjanin, a treningu je prisustvovao i direktor Caritasa Srbije, O.Mihai Gherghel. Učesnici su stekli nova znanja o upravljanju volonterima, njihovoj vrednosti i značaju volontera za Caritas. Trening je održao gospodin Marko Šalić, referent za mlade u Caritasu Srbije.

CIlj treninga je razvoj mreže Caritasovih volontera i unapređenje kapaciteta u oblasti smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa i spremnosti naše organizacije za reagovanje u kriznim situacijama. Takođe, cilj nam je da se što više, pre svega mladih volontera uključi i u druge aktivnosti Caritasa Srbije, poput  pružanja pomoći i podrške socijalno ugroženim, starim i nemoćnim licima, osobama sa invaliditetom, osobama sa mentalnim smetnjama.

Caritas Srbije nastavlja da promoviše volonterizam kao jedan od ključnih oblika pokazivanja solidarnosti i humanosti, ali i odgovornosti prema lokalnoj zajednci i društvu u celini.

POSTANI VOLONTER CARITASA!
Prijavi se putem mejla: marko.salic@caritas.rs