U saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom, Caritas Srbije je realizovao prvi od četiri modula Obuke za savetnike za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju. Prvi modul je realizovan u Beogradu, u periodu od 15. do 18. maja 2023, a kompletna obuka ima za cilj pripremu i osposobljavanje stručnog kadra koji će u naredne 3 godine pružati podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju.

Obuka se realizuje u saradnji sa Ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju PaMark iz Podgorice, a u okviru projekta Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom. Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj a u saradnji sa partnerima: Forum mladih sa invaliditetom, Fondacijom Ana i Vlade Divac, Smart kolektivom i Centrom za samostalni život osoba sa invalidtitetom Srbija
Usluga podrške osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju će početi da se realizuje od 01. avgusta 2023. godine i biće dostupna u 6 gradova u Srbiji: Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Valjevu i Nišu.