Nastavak humanitarne pomoći za izbeglice i migrante u Republici Srbiji

Cilj projekta „Nastavak humanitarne pomoći za izbeglice i migrante u Republici Srbiji“ je doprineti psihosocijalnom blagostanju i poboljšanju životnih uslova izbeglica i migranata u Srbiji.

Kroz projekat podržan je rad vešeraja u Kikindi, Krnjači i Adaševcima, gde Caritas svakodnevno pruža usluge pranja odeće i posteljine izbeglica iz ovih prihvatnih centara. Pored toga podržan je i rad timova psiho-socijalne podrške u Bujanovcu, Vranju, Bogovađi i Krnjači, aktivnosti animacije i edukacije izbeglica u Principovcu, kao i prevoz izbeglica od Prihvatnog centra u Subotici do granice za Mađarskom, gde mogu legalno da apliciraju za azil u Mađarskoj. Sve aktivnosti sprovode se u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije. Pored gore navedenih aktivnosti Caritas snabdeva prihvatne centre za izbeglice i migrante sredstvima za ličnu higijenu i higijenu prostorija. Osim pomoći izbeglicama i migrantima u vešeraju Caritasa u Kikindi pruža se pomoć i lokalnoj siromašnoj populaciji. S obzirom da su vešeraji u Adaševcima i Krnjači smešteni unutar prihvatnih centara, u njima nije dozvoljen pristup lokalnoj populaciji, pa je donesena odluka da se kroz ovaj projekat vešeraj Caritasa u Zemunu koristi za potrebe lokalne populacije na teritoriji Sremske biskupije.

Projekat je finansijski podržan od strane Caritasa Nemačke.