Briga o starima

U želji da poboljša kvalitet života starih i nemoćnih ljudi, bolesnih, sa invaliditetom, zatim ljudi bez rodbine ili sa slabom socijalnom komunikacijom, Caritas je započeo programe pomoći u kući i dnevnih centara.

Pomoć u kući je program namenjen starim, bolesnim i fizički hendikepiranim osobama. U okviru projekta, oformljeni su timovi koji posećuju domove osoba kojima je potrebna pomoć. Timovi su sastavljeni od medicinskih sestara i geronto-domaćica. Caritasovi timovi pružaju pomoć merenja pritiska, presvlačenja, kupanja, masiranja. Ukoliko zatreba, geronto domaćice će pospremiti, skuvati, otići u apoteku, radnju ili na pijacu i obaviti ostale kućne poslove. U okviru programa u saradnji sa volonterima koji dobrovoljno obilaze osobe pruža se i psihosocijalna pomoć.

Dnevni centri su namenjeni osobama koje su same, iscrpljene, pod stresom, koje žele da se druže uz pesme, filmove, novine ili društvene igre, a sve to pod nadzorom medicinske sestre. Ako osoba nije u mogućnosti da dođe do dnevnog centra, Caritas ima organizovan prevoz.

U okviru rada dnevnog centra realizovane su rekreativne, književne radionice, kulturne manifestacije, odnosno druženje i razgovor. Članovima kluba obezbeđeno je merenje krvnog pritiska, kontrolisanje visine šećera u krvi, savetodavanje po dva puta nedeljno.

Veliku pomoć u realizaciji projekta Caritas dobija i od lokalnih vlasti, gerontoloških, zdravstvenih i socijalnih centara sa kojima su potpisani memorandumi saradnje.

Caritas u Srbiji je bio pionir u uspostavljanju programa pružanja pomoći u kući starim licima. Samo tokom ovog programa realizovano je oko stotinu treninga za osobe koje će pružati pomoć starim licima. Na osnovu iskustva rada sa starima Caritas Srbije je akreditovao trening „Integralni program obuke pomoći u kući sa elementima bazične nege“, kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Osobe koje uspešno završe ovu obuku dobijaju sertifikat od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu da mogu da se bave delatnostima pomoći u kući i bazične nege za stara i bolesna lica.

VESTI

Stop nasilju nad starima

18.06.2021.|

Na Konferenciji za medije održana u sklopu projekta: „Za poštovanje prava starijih tokom pandemije“ koji Caritas „Sv. Anastazija“, Sremska Mitrovica realizuje u partnerstvu sa Udruženjem Amity-snaga prijateljstva, 15.juna 2021. povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv [...]

Pomoć najstarijima

29.06.2020.|

Kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 žestoko je pogodila čitavo društvo. Međutim, najteži udarac primili su upravo oni najnemoćniji – stari. U okviru projekta „Urgentna pomoć Caritasa tokom COVID-19 krize“, koji je podržan od strane Ambasade [...]