Briga o starima

U želji da poboljša kvalitet života starih i nemoćnih ljudi, bolesnih, sa invaliditetom, zatim ljudi bez rodbine ili sa slabom socijalnom komunikacijom, Caritas je započeo programe pomoći u kući i dnevnih centara.

Pomoć u kući je program namenjen starim, bolesnim i fizički hendikepiranim osobama. U okviru projekta, oformljeni su timovi koji posećuju domove osoba kojima je potrebna pomoć. Timovi su sastavljeni od medicinskih sestara i geronto-domaćica. Caritasovi timovi pružaju pomoć merenja pritiska, presvlačenja, kupanja, masiranja. Ukoliko zatreba, geronto domaćice će pospremiti, skuvati, otići u apoteku, radnju ili na pijacu i obaviti ostale kućne poslove. U okviru programa u saradnji sa volonterima koji dobrovoljno obilaze osobe pruža se i psihosocijalna pomoć.

Dnevni centri su namenjeni osobama koje su same, iscrpljene, pod stresom, koje žele da se druže uz pesme, filmove, novine ili društvene igre, a sve to pod nadzorom medicinske sestre. Ako osoba nije u mogućnosti da dođe do dnevnog centra, Caritas ima organizovan prevoz.

U okviru rada dnevnog centra realizovane su rekreativne, književne radionice, kulturne manifestacije, odnosno druženje i razgovor. Članovima kluba obezbeđeno je merenje krvnog pritiska, kontrolisanje visine šećera u krvi, savetodavanje po dva puta nedeljno.

Veliku pomoć u realizaciji projekta Caritas dobija i od lokalnih vlasti, gerontoloških, zdravstvenih i socijalnih centara sa kojima su potpisani memorandumi saradnje.

Caritas u Srbiji je bio pionir u uspostavljanju programa pružanja pomoći u kući starim licima. Samo tokom ovog programa realizovano je oko stotinu treninga za osobe koje će pružati pomoć starim licima. Na osnovu iskustva rada sa starima Caritas Srbije je akreditovao trening „Integralni program obuke pomoći u kući sa elementima bazične nege“, kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Osobe koje uspešno završe ovu obuku dobijaju sertifikat od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu da mogu da se bave delatnostima pomoći u kući i bazične nege za stara i bolesna lica.

VESTI

  • Predstavnici opštine i Tamara Gačević u opštinskoj šalter sali
  • Odštampane smernice i preporuke

ZAPOČETA SARADNJA NA POLJU PRISTUPAČNOSTI

12.07.2023.|

Gradska opština Vračar i Caritas Srbije uspostavili su saradnju sa ciljem razmene iskustava u oblasti pristupačne komunikacije, radi poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom. U gradskoj opštini Vračar održan je radni sastanak predstavnika Tamare Gačević [...]

U Subotici obeležen Međunarodni dan starih

06.10.2022.|

Caritas Subotica je, kao i mnogih prethodnih godina, učestvovao u organizaciji obeležavanja 1. oktobra - Međunarodnog dana starih. Manifestacija je okupila sve vodeće aktere socijalne zaštite u Subotici: Gerontološki centar Subotica, Centar za socijalni rad [...]

NAŠA PLANETA, NAŠE ZDRAVLJE

07.04.2022.|

Svetski dan zdravlja se od 1950. godine obeležava 7. aprila, na dan osnivanja Svetske zdravstvene organizacije, sa ciljem razgovara o zdravstvenim pitanjima i skretanja pažnje na specifične zdravstvene probleme sa kojima se ljudi širom sveta [...]