U cilju unapređenja kvaliteta života osoba sa demencijom, Caritas Srbije i Caritas Beogradske nadbiskupije su ovog vikenda organizovali obuku o komunikaciji i radu sa osobama koje se bore sa ovim izazovnim stanjem. Obuka je okupila osoblje iz cele mreže Caritasa u Srbiji koje pruža podršku starijim osobama u zajednici kroz realizaciju različitih socijalnih usluga. Svoja znanja i iskustva kolegama iz Srbije prenele su Sigried Spindlbeck iz Caritasa Gornje Austrije i Žaklina Garić iz Caritasa Banja Luke.

Demencija je složeno neurodegenerativno oboljenje koje utiče na pamćenje, kognitivne funkcije i sposobnost komunikacije i normalnog funkcionisanja u zajednici najčešće starih lica. Osobe sa demencijom često se susreću sa teškoćama u izražavanju svojih potreba i osećanja, a to može dovesti do osećaja izolacije i nesporazuma u komunikaciji sa drugima. Ova obuka imala je za cilj osnaživanje Caritasovog osoblja da pruži efikasnu podršku i razumevanje osobama sa demencijom.

“Komunikacija je ključna u pružanju pravilne nege i podrške osobama sa demencijom. Ova obuka je bila izuzetno korisna za naše osoblje koje radi sa starijima. Naučili smo nove veštine i tehnike koje će nam pomoći da bolje razumemo i pružimo podršku osobama sa demencijom u našim zajednicama,” kaže Snježana Badrić, koordinatorka usluge Pomoć u kući u Caritasu Valjevo.

Tokom obuke, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa suptilnim i saosećajnim pristupom u komunikaciji i radu sa osobama sa demencijom. Predavači su podelili svoja znanja i iskustvo o tome kako prepoznati i reagovati na promene u ponašanju i potrebama osoba sa demencijom. Takođe, naglasak je stavljen na važnost strpljenja, empatije i slušanja bez osude.

“Meni je drago da imamo mogućnost za saradnju sa kolegama iz Srbije i kroz ova dva dana edukacije predstavili smo šta smo uradili kroz projekat “Život sa demencijom” koji je realizovan u Bosni i Hercegovini i Austriji. Drago mi je da i mreža Caritasa u Srbiji radi sa osobama sa demencijom i nadam se da će im stečena znanja biti od koristi”, smatra Sigried Spindlbeck.

Ova obuka je značajan korak u pravcu stvaranja saosećajnog i podržavajućeg okruženja za osobe sa demencijom u Srbiji. Caritas Srbija se nada da će ovakve inicijative doprineti unapređenju kvaliteta života ovih osoba i pružiti podršku osoblju koje radi sa njima širom zemlje.